– I de grove sakene har politiet beslaglagt narkotika for flere titalls millioner, sier politimester Ragnar Auglend.

I går presenterte han politidistriktets statistikk for 2007, som viser en stor økning fra året før i antall alvorlige narkotikasaker – 119 i 2007 mot 93 i 2006.

– Å få 100 prosent flere saker enn vi hadde regnet med, er bra. Vi har tatt knekken på en del av de organiserte nettverkene i distriktet, som også har vært aktive internasjonalt, sier Auglend.

Politiet har bevisst prioritert saker som omfattes av straffelovens paragraf 162, andre og tredje ledd (se faktaboks).

– Vi går etter grossister, importører og kurerer, sier Auglend.

Analyse og etterretning

Sakene har politiet kommet over både ved systematisk arbeid og ved større eller mindre tilfeldigheter:

  • Gjennom analyse— og etterretningsarbeid på feltet. To nye stillinger ble opprettet til slikt arbeid i fjor.
  • Gjennom samarbeid med andre politidistrikter og med Tollvesenet, eller etter tips fra publikum.
  • Saker politiet har dumpet over tilfeldig, for eksempel i forbindelse med rutinekontroller.Politimesteren sier er utfordrende å balansere trykket på store, tunge saker med hverdagskriminaliteten.

– Dette antallet saker er helt opp mot det vi kan makte i løpet av et år, uten å gå på akkord med en del annet. Disse internasjonale nettverkene har ikke bare distriktet eller en gang Norge som nedslagsfelt. De er meget ressurskrevende, og vi har derfor ikke greid å legge trykket i den andre enden, for å få med de små sakene, sier Auglend.

– Løper ikke etter narkomane

For samtidig som tallet på alvorlige narkotikasaker aldri har vært høyere i de fem årene Hordaland politidistrikt har eksistert, går tallet på mindre alvorlige narkotikasaker og saker som dreier seg om bruk og besittelse nedover. Det er tilsiktet, ifølge politimesteren.

– Det er en vanskelig balanse, men vi tror vi har funnet et bra nivå. Vi oppfatter det ikke som noen prioritert oppgave å løpe etter slitne narkomane. Dette er folk som trenger hjelp fra helsevesenet. Å få en bot eller en mindre fengselsstraff gjør dem ikke rusfri, sier han.

Rydder ikke Nygårdsparken

Ifølge Auglend har politiet ingen umiddelbare planer om å stoppe narkotikatrafikken og -misbruket i Nygårdsparken.

– Mange spør om Nygårdsparken skal bli et fristed. Det ville ikke vært noe problem for oss å rydde parken i løpet av noen timer. Men det har ingen hensikt å spre disse menneskene for alle vinder, så lenge det ikke er noe apparat klart til å ta imot dem og behandle dem, sier politimesteren.

Han understreker at politiet likevel ikke overser det som skjer i miljøet i parken.

– Vi holder oversikt over dem som er der. Vi vet nøyaktig hvem som går der, og hvem de omgås. Vi forsøker også å stanse unge mennesker som er på vei til å debutere med narkotika. I tillegg tar vi tak i de som selger stoff til unge i parken, sier Auglend.

FORNØYD: Hordaland politidistrikt har satset på oppklaring av alvorlige narkotikasaker, fremfor mindre narkotikaovertredelser. Politimester Ragnar Auglend synes resultatene er gode.