— Vi har satset hardt på å ta bakmennene og de som står for omsetningen. Det ser ut til å ha gitt resultater, sier kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved Bergen politidistrikt.Første halvår ble det registrert 670 anmeldelser for kjøp og salg av narkotika, mot 573 i samme periode i fjor. Det gir en økning på 17 prosent. 24 større saker Gjennomsnittet for hele Norge er en økning på 7,7 prosent, mens Oslo politidistrikt har en økning på bare 3,2 prosent, ifølge Politidirektoratet.24 av anmeldelsene i Bergen gjelder omsetning av større mengder narkotika.Tallene for de mildeste narkotikaforbrytelsene, anmeldelser for brudd på legemiddelloven på grunn av bruk og besittelse av stoff, viser bare en svak stigning i statistikken.- Dette er i tråd med våre prioriteringer. Det er bakmennene vi helst vi ta. Vi skal også stresse brukermiljøet, men det er mest for å få informasjon, slik at vi kan ta de som står for omsetningen, sier Krogvold. Politiet er fornøyd med de foreløpige resultatene av Heroinplanen, som ble satt i verk i mai i år. Men kriminalsjefen mener det er umulig å svare på om politiet nå klarer å stanse en større del av stoffet i å nå markedet. Færre dødsfall Transportrutene og aktørene i markedet skal ikke ha endret seg særlig mye de siste årene.- Hovedmengden av heroinen kommer fra Balkan. Det kan være personer med etnisk bakgrunn fra Kosovo, men også tyrkere og kurdere. En del av dem er etablert i Norge, men vi vet også at det er sentrale bakmenn i Europa. De har igjen kurerer. I Norge bygger de opp et apparat av selgere som finansierer sitt eget forbruk, sier Krogvold. Samtidig med økningen i antall narkotikaanmeldelser har antallet overdosedødsfall sunket fra nitten første halvår i fjor til sju i år.