Sykehusene får mye pepper for lange ventelister. Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen, vender nå skytset andre veien og tar et oppgjør med pasienter som han mener misbruker helsevesenet. Det er de møter ikke til avtalt time eller takker nei til behandling, fordi sted og tidspunkt ikke passer.

Alle takket nei

Historien om åreknutepasientene i Stavanger er blitt et tankekors for Helse Vest-sjefen.

Den handler om 160–180 pasienter som ble stående i årevis på venteliste for åreknuteoperasjonen i Helse Stavanger. Samtlige har fått minst ett tilbud om operasjon, men takket nei.

Tidspunktet passet dårlig, eller tilbudet gjaldt behandling ved et sykehus et annet sted i landet. Ikke engang operasjon ved Stord, drøyt to timers kjøretur unna, passet dem.

Nå har Helse Vest valgt å kjøpe operasjon til hele ventelisten ved en privat klinikk i Stavanger. Den løsningen koster det offentlige helsevesenet fem millioner kroner.

— Kjøper oss ut

— Dette er pasienter som er gitt rett til behandling, derfor må vi sikre oss at de får det. Denne gang kjøper vi oss ut av problemet, sier Nilssen og legger til:

— Når folk har takket nei til flere tilbud om operasjon, er det etter min mening grunnlag for å spørre om de virkelig trenger helsehjelp.

Ved årsskiftet sto 47.000 vestlendinger på venteliste for sykehusbehandling. Tallet omfatter både alvorlig syke som skal ha hjelp innen korte frister, og mennesker som må tåle å vente. Og altså noen som heller står på venteliste enn å ta imot behandling som kommer litt ubeleilig.

Vil stramme inn

Helse Vest har derfor varslet Helse- og omsorgsdepartementet at regionen vurderer å stramme inn. Pasienter som tre ganger takker nei eller unnlater å møte, vil bli innkalt til ny medisinsk vurdering. Det kan ende med at de strykes fra ventelisten.

— Vi kan ikke ha en situasjon der folk selv avgjør om det passer med behandling og takker nei flere ganger. Da er behandlingen kanskje ikke medisinsk nødvendig. Vi er nødt til å bli tøffere. Slik vi har det nå er ikke holdbart, sier Nilssen. Han understreker at å stryke noen fra listen skal være en medisinsk vurdering.

— Vil dere innføre denne praksisen?

— Hvis vi finner flere pasientgrupper som ligner åreknutepasientene i Stavanger, kan det bli aktuelt, sier Helse Vest-sjefen.

Utnytte kapasiteten

Tanken om å stryke listefyllet henger sammen med effektiviseringene av poliklinikkene som Helse Vest har satt i gang. På poliklinikkene behandles alle som ikke legges inn.

I fjor var det 82.000 pasienter som uteble fra en tildelt time i helseregionen. Helse Vest mener at poliklinikkene har et teoretisk potensial for 300.000 flere konsultasjoner årlig dersom flere pasienter møter, arbeidstiden utnyttes bedre og åpningstidene utvides til klokken 17.

Innen 2014 er målet å ta ut en tredjedel av dette potensialet. Da klarer sykehusene å gjøre unna 100.000 flere konsultasjoner. Mesteparten av de 47.000 i helsekø på Vestlandet venter på time ved en poliklinikk.

Vil tredoble gebyr

Helse Vest har bedt departementet om å få tredoble gebyret for de som ikke møter. I dag er egenandelen 307 kroner uansett om du møter eller ikke.

Egenandeler blir fastsatt sentralt, og her er Helse Vest avhengig av at departementet eventuelt skrur opp satsene.

— Vi vil uansett innskjerpe rutinene, slik at sykehusene blir flinkere til å sende regning til pasienter som uteblir, sier han.

Samtidig erkjenner Nilssen at sykehusene må gjøre en innsats, slik at de som ringer for å avbestille, faktisk når frem.

— Her må vi være med og ta ansvar, sier Helse Vest-sjefen.

- Ramme sårbare grupper

Nina Tangnæs Grønvold, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, berømmer Helse Vest-sjefen for å ta fatt i problemstillingen med pasienter som ikke møter.

— I departementet har vi lagt merke til dette viktige arbeidet, som bør være til inspirasjon for andre helseregioner, sier hun.

Forslaget om å tredoble gebyret for å utebli, får imidlertid ikke støtte sentralt.

— Det vil kunne ramme spesielt sårbare grupper og er ikke aktuelt å gå videre med i denne omgang, sier hun.

— Hva med å kalle de som takker nei til et inngrep inn til ny vurdering og eventuelt stryke dem fra ventelisten?

— Det har sykehusene anledning til å gjøre også i dag. Men det er viktig å understreke at dette må være basert på en medisinsk vurdering, sier statssekretæren.

VURDERER Å STRYKE: - Når folk har takket nei til flere tilbud om operasjon, er det etter min mening grunnlag for å spørre om de virkelig trenger helsehjelp, sier Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest. ARKIVFOTO: KNUT S. VINDFALLET