Høyre-representanten Robert Monsen skapte bølger i onsdagens bystyre da han gikk til angrep på måten BRB styres og drives på.

«Herreløse hunder har det veldig kjekt, de løper rundt og gøyer an hele dagen. Ingen herre holder dem i stram line, ingen stiller krav til dem. Og når noen attpåtil gir dem mat, er det helt konge. Uten sammenligning forøvrig» sa han fra talerstolen.I løpet av sin tilmålte tid kritiserte Monsen BRB, byrådet og styreleder Gunnar Bakke (Frp).

Prøvde å dempe

Like etterpå gikk Høyres gruppeleder Dag Skansen på talerstolen for å prøve å dempe konsekvensene av det som skjedde. Skansen presiserer at Monsens uttalelser ikke representerer Høyre.

— Her gir han uttrykk for sitt personlige syn. Vi har ikke innført diktatur i partigruppen og begynt å bestemme hva folk skal si, men dette er altså hans mening.

- Men skal ikke den som går på talerstolen som første taler forfekte partiets syn i saken?

— Jo, og derfor kan nok dette karakteriseres som en arbeidsulykke. Partiet er enige i at det er utfordringer i BRB, og at vi skal se nærmere på deres målsetninger og virke.

Farlig retorikk

Skansen legger ikke skjul på at han har problemer med måten Monsen legger frem sitt syn i saken.

— Det er en farlig retorikk. Det er en retorikk som treffer dem som sitter og jobber med BRB i det daglige. Dette er ikke en form for uttrykk som bør komme fra bystyrets talerstol, det må jeg si.

Skansen sier Høyre-gruppen nå venter på den strategiske næringsplanen som næringsbyråd Gunnar Bakke (Frp) skal levere til bystyret. I forbindelse med den skal de også diskutere BRB.

Vil ikke snakke

Administrerende direktør i BRB, Ole Hope, nekter å uttale seg om tiraden til Robert Monsen.

— Ingen kommentar, skriver han i en SMS, og henviser videre til styreleder Gunnar Bakke.

Næringsbyråd Gunnar Bakke sier de allerede har gjort flere tiltak for å sikre en bedre eierstyring av BRB.

— BRB har potensial til å bli bedre, og vi har nå tatt grep for å få det beste ut av både selskapet og de ansatte som hver dag står på for å nå målsetningene som er bestemt av bystyret. Flere av tiltakene i revisjonsrapporten fra Deloitte er allerede fulgt opp, og byrådet har nå en tett oppfølging av BRB.

Han mener Robert Monsen og andre bystyrepolitikere kan og bør delta aktivt i arbeidet med BRBs målsettinger.

— En diskusjon rundt dette hører imidlertid hjemme i forbindelse med rulleringen av den strategiske næringsplanen, senere i år.

Ikke riktig

Også byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er kritisk til måten Monsen kritiserer BRB, selv om også hun er enig i at selskapet kan fungere bedre enn det har gjort til nå.

— Representant Monsens retorikk er imidlertid ikke den beste måten å beskrive situasjonen på.

Hun påpeker at Monsen selv var med å vedta målsetningene han kritiserer, da bystyret behandlet denne saken i september 2010.

Stolt-Nielsen tror styret til BRB kommer til å lytte til signalene fra bystyret.