Lederen for lokallaget mener Skansen gikk altfor langt da han forhandlet med KrF om en samarbeidsavtale i bystyret.

Etter at KrF gikk ut av byrådet, er nemlig Høyre og Frp i mindretall i bystyret, og trenger støtte. Derfor prøvde Skansen å forhandle frem en avtale om samarbeid med KrF.

Ikke klarert

I forslaget til avtale listet Skansen og gruppeleder Tor Woldseth (Frp) en rekke punkter. Blant annet skulle KrF følge byrådsplattformen fra 2011, samt støtte byrådets forslag til budsjett. Som motytelse skulle KrF få beholde sin heltidsstilling i bystyret.

— Dette er ikke klarert i partiet, og jeg stiller meg ikke bak ham, sier Stien om partifellens forslag til avtale.

Han sier det ikke er partiets mening som kommer til uttrykk her.Stien presiserer at det er flere fornuftige ting som kommer til uttrykk i avtalen, og at Skansen nok har tenkt seg en avtale à la den regjeringspartiene H og Frp har med sine samarbeidspartnere KrF og Venstre i Stortinget.

— Den delen er fornuftig. At man får på plass en avtale om hvordan man forhandler om budsjettet og forskjellige saker. At man skriver seg sammen om saker i god tid før valget, er bra. Men vi skjønner ikke hvorfor dette skal kobles opp mot stillingen til Moltu. Den koblingen hører ingensteds hjemme.

Etisk problematisk

Tidligere i dag skrev BT at flere jusprofessorer stiller seg svært kritisk til måten denne avtalen er utformet. Stien presiserer at han ikke har kjennskap til det juridiske i denne saken.

— Men politisk og etisk er dette problematisk.

- Hvorfor?

— Fordi hennes stilling skal ikke være noe tema i denne runden. Det er det politiske innholdet som er interessant. Det er det man ønsker å samarbeide om. Jeg tenker som så at KrF er et borgerlig parti. Det er bra at de har kapasitet på rådhuset til å utføre borgerlig parti. Det gagner alle de borgerlige partiene.

Skjønner ikke kritikken

Gruppeleder Dag Skansen stiller seg undrende til hvorfor partifellen går ut med denne kritikken av ham gjennom mediene.

— Stien har ikke ringt meg eller sagt noe om dette til meg. Det er overraskende at folk skal kommunisere gjennom pressen.

Skansen skjønner heller ikke hvorfor dette forslaget til avtale får så mange til å reagere.

— Dette var et utkast til en avtale som Marita Moltu var med å skrive og gjennomgå. Så skulle hun klarere dette med sine egne i KrF. Deretter fant de ut at de ikke ville underskrive på en avtale likevel. Så blir det plutselig så voldsomt fokus på dette.

— Det er også noe overraskende at man går ut i pressen med samtaler og dokumenter som man har i arbeid og er i prosess med. Jeg vet sannelig ikke hvem som har gjort dette og synes det er en ganske spesiell arbeidsmetodikk, sier Skansen videre.

Høyre-politikeren reagerer spesielt på at jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen i sosiale medier kaller avtalen for forsøk på korrupsjon.

— Da han begynte å uttale seg om dette på onsdag kunne han umulig ha noe grunnlag for å uttale seg om saken. Han snakker om ting han overhodet ikke har greie på.

Hadde avtale

Skansen understreker også at det var full enighet i Høyre om at han skulle prøve å forhandle frem en avtale med KrF etter at de trakk seg ut av byrådssamarbeidet.

— Dette er avklart, og vi har informert om det underveis. Blant annet i gruppestyret. Vi har jobbet for å komme til enighet med KrF over lengre tid. Jeg hadde en samtale med Moltu senest i dag. Selv om de ikke vil underskrive avtalen, er vi enige om å ha en god dialog fremover.