Byrådslederens sitat om skolebygg og skoleinnhold fra 2004, er ikke glemt på Mælands kontor.

— Jeg husker godt at jeg sa det. Og det var riktig. Arbeiderpartiet hadde konsekvent kuttet i innholdet i skolen, i stedet for å se på skolestrukturen eller få kontroll på økonomien, sier Monica Mæland.

— Siden vi hadde en milliard i underskudd ble det i den første fireårsperioden (2003-2007, red.anm.) ikke satset nok på skolen i Bergen. Det tror jeg alle var enige i.

Valgløftene avgitt på Christi Krybbe skoler for drøyt fem år siden, er nå blitt en «diagnose».

— Diagnosen vi hadde på skolen i 2007 var riktig. Men medisinen for å få det til, var mer enn bare flere lærere. Det i seg selv gir ikke automatisk bedre resultater. Mange lærere er viktig. Dyktige lærere er viktigere, sier Mæland.

— Situasjonen i 2007 var at vi skåret dårligst av storbyene på de nasjonale prøvene. Vårt mål var å øke læringen i skolen. Det vi har jobbet med siden. Skole er fortsatt vår viktigste sak. Vi er verken ferdig eller fornøyd, men resultatene viser at det vi gjør virker, sier Mæland.

Hun lister opp flere tiltak hun mener er byrådets.

— Vi har økt rammetimene til det maksimale, igangsatt et massivt etterutdanningsprogram for lærere, ansatt flere lærere, innført tidlig innsats for elever som trenger ekstra hjelp, innført sommerskole, innført leksehjelp til alle på 1.-4. trinn. For å nevne noe, sier Mæland.

— Det har ikke hjulpet oss at regjeringen har endret inntektssystemet til kommunene og fratatt Bergen en halv milliard kroner av våre egne inntekter hvert år. Hadde vi fått beholde disse pengene hadde vi også hatt ressurser til å gjøre enda mer.