• Jeg beklager at Stig Sægrov havnet i problemer på grunn av at jeg ikke hadde med meg nødvendige papirer på dyrene. Det var mitt ansvar, sier Modesto Veccia.

Italieneren tar på seg alt ansvar for at de mange eksotiske dyrene han har brakt til Akvariet ikke har hatt de nødvendige papirer. Første gang skjedde det i forbindelse med slangeutstillingen 23. februar i fjor.

Hadde avtale

En avtale signert 22. januar 2001 av Veccia på vegne av selskapet Asklepios og direktør Stig Sægrov bekrefter det Veccia hevder.

«Asklepios har ansvaret for å skaffe eksport— og importtillatelser for utstillingen og skaffe det nødvendige materiell for import av slanger til Norge.»

Likevel er det Stig Sægrov, som en uke senere sender Direktoratet for naturforvaltning (DN) en søknad om importtillatelse pr. e-post med en liste med totalt 36 arter. Søknaden rakk ikke DN å behandle før slangene ankom Norge 22. februar.

Veccia hadde ikke med eksporttillatelse fra italienske myndigheter for de slangene som sto på Cites-listen over truede dyrearter.

Når Bergens Tidende møter Veccia i Italia, skylder han på italienske Cites-myndigheter.

— Vet du hvor lang tid det tar å behandle søknader? Skulle vi ha laget en utstilling med de nødvendige papirene måtte vi ha startet et år i forveien. Selv om jeg er en nær venn av direktøren for Cites i Roma, så er han ikke min bror. Nå var vi i tidsnød. Stig ville ha dette til åpningen i februar. Jeg skylder ikke på Stig, men vi hadde dårlig tid.

Meningsløse lister

Han hevder han at han hadde søknader inne, men italienske Cites-myndigheter avviser dette i et brev til DN.

— Disse listene er helt meningsløse. De som har laget dem aner ikke hva de driver på med. Mange av dyreartene er slett ikke truet. I Holland utsteder de ikke lenger papirer på Cites-arter som er oppdrettet, hevder han.

Dette siste avvises av DN. Alle Cites-dyr i EU skal ha sertifikat som forteller om opprinnelsesland, men de kan flyttes innen EU-området uten eksporttillatelser. Straks dyrene skal ut av EU må det foreligge eksporttillatelse, sier rådgiver Øystein Størkersen.

Når Modesto Veccia og Stig Sægrov hjemme hos Sægrov i Gjøvik 7. september i fjor undertegner avtalen om en regnskogutstilling i Bergen, har partene i utgangspunktet mye bedre tid. Utstillingen skal settes opp i februar 2002 og stå permanent i Bergen. Tillatelsen om import kommer 11. januar og 4. februar og omfatter 23 arter. Det gjøres i tillatelsen uttrykkelig oppmerksom på at det for de 11 Cites-artene måtte foreligge eksporttillatelser.

Håpløse regler

Nok en gang ankommer Modesto Veccia Bergen uten papirer. Nok en gang unnlater han å ta kontakt med tollvesenet. Nok en gang skylder Veccia på italienske myndigheter, men denne gang er han og misfornøyd med norske regler.

— Vi måtte flere ganger forandre listene fordi norske myndigheter ikke ga oss lov til å importere dyrene. Da Stig laget den første listen fikk vi flere nei. Så måtte vi lage nye lister og skaffe nye papirer. Det ble veldig knapt med tid.

Realiteten er at Veccia selv ikke klarte å skaffe fire av Cites-artene det forelå importtillatelse for. Det viser en sammenlikning av tillatelsen fra DN og listen over de dyrene som kom til Akvariet 22. februar.

I stedet kom Veccia til Bergen med åtte arter som ikke sto på importtillatelsen fra DN, deriblant to arter på listen over de aller mest utrydningstruede dyreartene, Cites 1.

Stig Sægrov ønsker ikke å kommentere saken.

HAR PAPIRER: Veccia mener å kunne dokumentere at han har gjort det han kunne for at dyreforsendelsene fra Italia til Norge skulle bli lovlige. Norske og italienske myndigheter avviser Veccias påstander.

HAR PAPIRER: Veccia mener å kunne dokumentere at han har gjort det han kunne for at dyreforsendelsene fra Italia til Norge skulle bli lovlige. Norske og italienske myndigheter avviser Veccias påstander.