ERLEND HANSEN JUVIK

Det kommer ikke frem nye momenter i redegjørelsen for turen som direktør Knut Sæther la frem for styret i går. Rapporten ble utarbeidet etter avtale med det forrige styret i Domstoladministrasjonen (DA).

Styret konstaterer i gårsdagens vedtak at DA dekket utgiftene selv og at de har merket seg direktørens uttalelser i redegjørelsen.

Laget notat

I et tre sider langt notat til styret gjennomgår Sæther hvordan turen kom i stand og ble gjennomført. Det fremgår også at turen ble gjenstand for «store oppslag i Adresseavisen og Bergens Tidende.», og at flere personer i domstolene ga uttrykk for tvil om den faglige nytten av turen.

Under punktet «Vurdering av turen» skriver Sæther at det var reiselivsbransjen som tok initiativet til turen, men at DA satte som forutsetning å dekke alle utgifter selv og at det faglige opplegget var tilfredsstillende.

På turen deltok representanter fra reisebyrået VIA Travel, som var DAS leverandør av reisebyråtjenester. Like etter skulle reisebyråtjenestene ut på anbud. VIA Travel vant anbudsrunden. Sæther mener turen ikke hadde betydning for konkurranseforholdet mellom leverandørene.

Restriktiv praksis

«Det er likevel ikke uproblematisk for Domstoladministrasjonen å delta på arrangement eller studieturer med leverandører, selv om vi tar ansvaret for våre utgifter», skriver Sæther. Han konkluderer med at «Direktøren er enig med styret i at det må utvises stor grad av varsomhet i kontakten med leverandører, og vil derfor sørge for at DA har en meget restriktiv praksis i slike saker.» Direktør Knut Sæther ønsker ikke å kommentere saken utover rapporten Adresseavisen har fått lese.

Adresseavisen/Bergens Tidende