TOR LEIF PEDERSEN

Bak forslaget står tidligere stortingsrepresentant for Frp, Vidar Kleppe. I dag er han stortingskandidat for Demokratene. Kleppe har fått de tidligere partikollegene Ursula Evje og Jan Simonsen til å levere forslaget.

Til Bergens Tidende sier Kleppe — som opprinnelig kommer fra Fedje - at han mener fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen og den øvrige regjeringen har håndtert problemet med U864 meget svakt.

I begrunnelsen for forslaget heter det at befolkningen på Fedje og i de nærliggende områder føler seg utrygge for at det kan utvikle seg til en katastrofe om kvikksølvet lekker ut i sjøen. Ubåten ligger i et område hvor det er store forekomster av fisk og skalldyr. Forslagsstillerne mener at det omgående må settes inn ressurser for å fjerne kvikksølvet slik at befolkningen kan føle seg trygg og at fisk og skalldyr kan spises uten at mennesker og dyr kan ta skade av det.

Det private lovforslaget blir nå sendt til en av stortingskomiteene. Dermed må alle partier ta stilling til saken gjennom en komiteens innstilling til Stortinget. Saken kommer til realitetsbehandling i Stortinget først etter stortingsvalget.