I en årrekke har tingrettene oppbevart testamenter til tusenvis av norske borgere.

— Dette har vært gratis, men fra 1. juli er det innført gebyr på 688 kroner for å oppbevare testamentet, sier Terje Karterud, seniorrådgiver ved Domstoladministrasjonen i Trondheim.

Fordelen med å oppbevare testamentet hos domstolen er at man er trygg på at det er i trygge hender etter sin død.

Også endringer koster

Går du med planer om å opprette testament og deponere det hos retten, må du betale beløpet når du leverer testamentet fra deg i retten.

— Da legges det i en konvolutt som forsegles, og det er ikke nødvendig med kontanter. Vi har kortautomater, sier Karterud.

-Hva hvis jeg vil endre på testamentet?

— Da må du oppsøke tingretten på nytt og få ut testamentet. Deretter gjør du endringene og leverer det tilbake. Da koster det nye 688 kroner, svarer Karterud.

- Ingen klagestorm

Oslo byfogdembete fikk inn 2500 testament i fjor. Ved årsskiftet hadde de totalt 16.000 testament lagret, ifølge Karterud.

I fjor mottok Bergen tingrett 688 testament fra like mange personer.

— I løpet av årets seks første måneder har vi mottatt 333 testament til deponering. Hittil har vi ikke registrert reaksjoner fra publikum på at det skal betales gebyr for å deponere testament. Ettersom det er nytt fra 1. juli, kan vi ikke utelukke at det kan komme etter hvert som det blir mer kjent, sier Vigdis Bygstad, dommer i Bergen tingrett.

Nesten 40 om dagen

Fra 1. juli er det også innført gebyrer på notarialattester hos domstolene.

— En slik attest vil koste 258 kroner, sier Karterud.

Notarialattest brukes gjerne av firma og foreninger, men også av privatpersoner, for eksempel i forbindelse med adopsjon eller kjøp av eiendom i utlandet. Det er gjerne en bekreftelse på at underskriften på et dokument er ekte.

— Det er mange firma som vil få betydelig økte kostnader som følge av dette gebyret.

Nylig var han i kontakt med næringsdrivende som hadde behov for flere notarialattester. Dette var før gebyret var innført.

— Hadde det vært innført ville vedkommende ha måttet betale rundt 60.000 kroner, sier Karterud.

Ikke de store protestene

- Har publikum reagert på dette gebyret?

— Det har ikke vært de store reaksjonene. Det ser ut til at folk aksepterer de nye satsene uten store protester, sier Berit Jensen ved servicesenteret i Bergen tingrett.

- Hvor mange slike attester skriver dere ut i løpet av en dag?

— Det varierer, men et sted mellom 35 og 40 på en vanlig dag.

Er det greit at staten skal ha penger for å deponere testament? Diskuter!