- De fleste syklister blir før eller senere frastjålet sykkelen sin, spesielt hvis man bor i en by som Bergen, sier Sveinung Sørbye i Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min.

Siden januar 2008 er 3.466 sykkeltyverier i Bergen anmeldt til politiet.

Legger man til grunn Finansnæringens fellesorga-nisasjons og Falcks sykkelregisters anslag om at kun ett av fire sykkeltyverier anmeldes, er det stjålet til sammen nær 14.000 sykler i Bergen på tre og et halvt år.

Tall BT har samlet inn viser at flertallet av sykkeltyveriene i Bergen skjer i perioden mai til september. Gjennomsnittlig kommer det inn 116 antall anmeldelser denne perioden pr. måned. Det betyr at det i snitt stjeles anslagsvis 16 sykler hver dag i sommerhalvåret.

- De fleste tyveriene finner sted i sentrumsområdet i sommermånedene, sier politioverbetjent Knut Ellertsen, fungerende avdelingssjef på tyveri— og brannavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon.

Statistikken viser at det store flertallet av sykkeltyverier i Bergen finner sted på områdene rundt nedre Nygård, Nygårdshøyden og på Møhlenpris.

Nedprioriteres av politiet

Mens oppklaringsprosenten på sykkeltyveri har ligget mellom to og fire prosent de siste årene, er den så langt i år på rekordlave 1,8 prosent.

- Sykkeltyverier er ikke vår høyeste prioritering. Slik vi må prioritere våre ressurser nå for tiden, legger vi ikke mye arbeid i denne type saker, sier politioverbetjent Ellertsen.

Tidligere i sommer har BT skrevet at politiet i Hordaland nedprioriterer visse typer saker, siden politidistriktet ikke har økonomi til å ansette politifolk som kan erstatte alle som går av med pensjon eller slutter.

Ifølge et internt dokument som er sendt ut til polititjenestemenn i Hordaland, skal blant annet enkelte tyverier ikke gis prioritet.

Ellertsen mener imidlertid at Bergen ikke er et fristed for sykkeltyver.

Frekke og avanserte tyver

- Våre patruljer stopper jevnlig folk med stjålne sykler, spesielt gjengangere med tilknytning til miljøet i Nygårdsparken, sier han.

Det finnes flere kategorier av sykkeltyver som tråler gatene på jakt etter å gjøre et kupp:

Narkomane som stjeler dårlig låste sykler for å komme seg fra A til B.

Berusede personer som stjeler ulåste sykler på vei hjem fra fest.

Sykkeltyver som stjeler dyre sykler på bestilling.

Utenlandske bander som reiser rundt i landet og stjeler et stort antall sykler, som siden fraktes ut av landet.

- De mer profesjonelle vinningskriminelle er godt utstyrt med avbitertenger og boltekuttere, og kutter over doble sykkellåser på kortere tid enn vi bruker på å låse dem opp. Det går veldig raskt, sier Geir Kamsgård, daglig leder i Falcks sykkelregister.

Fraktes ut av landet

Hvor syklene til slutt ender opp, varierer ut fra hvilken tyv du er blitt utsatt for.

- Det er grunn til å tro at en stor andel havner på det private markedet. Jeg ser ikke bort fra at mange sykler som ligger ute på finn.no er stjålet.

Mer organiserte, utenlandske bander frakter et betydelig antall sykler ut av landet.

Bander står bak

- Vi har ikke oversikt over mengden, men vi får jevnlig henvendelser fra politi i land som Tyskland, Sverige og Polen, som beslaglegger norske sykler fra kriminelle, sier Kamsgård.

Ifølge ham begås flere tyverier enn tidligere av utenlandske bander. Han er ikke i tvil om hvorfor:

- Det er attraktivt å være sykkeltyv i Norge, siden gjennomsnittsprisen på syklene er høyere enn i andre land, sier Kamsgård.

Gjennomsnittprisen på stjålne sykler i Hordaland er 6200 kroner.