Miljøvernforbundet, med Kurt Oddekalv i spissen, tapte på alle punkter i en arbeidstvist med den tidligere lederen av forbundets konferansesenter Seletun.

— Som forventet. Det har vært en konflikt mellom Miljøvernforbundet og meg om et økonomisk oppgjør, som jeg dessverre var nødt til å gå via retten for å få ut. Nå anser jeg meg ferdig med det, sier Sverre B. Simonsen.

Bergen tingrett har dømt Norges Miljøvernforbund til å betale 161.000 kroner pluss renter til Simonsens selskap LilleBergen AS. Forbundet må også dekke LilleBergens saksomkostninger på 66.602 kroner.

Miljøvernforbundet hadde ikke grunnlag for å heve LilleBergens kontrakt om å drive Seletun, mener Bergen tingrett.

Holdt sammen ett år 4. februar 2008 skrev Oddekalv og Simonsen under en avtale om at Simonsens selskap LilleBergen skulle stå for driften av Miljøvernforbundets konferansesenter Seletun. Simonsen var eneste ansatt i selskapet.

Ett år og 12 dager senere var det slutt.

Simonsen sa opp avtalen 16. februar i fjor, og Miljøvernforbundet hevet på sin side kontrakten tre dager etterpå.

Miljøvernforbundet mente det ikke skulle betale lønn i oppsigelsestiden, fordi forbundet hadde grunnlag for å heve kontrakten.

Siden har de kranglet om penger.

Krevde for mye Miljøvernforbundet beskylder LilleBergen og Simonsen for flere forhold, som gir grunnlag for å heve kontrakten.

Den sentrale beskyldningen er at LilleBergen fakturerte Miljøvernforbundet for mer enn det som var avtalt.

Simonsen fulgte heller ikke kleskoden som var avtalt, hvit bunadskjorte og mørk bukse når der var gjester til stede og Miljøvernforbundets kakiskjorte for øvrig.

Han gjorde heller ikke nok for å markedsføre og selge tilbudet ved Seletun og unnlot å gjøre noe med defekte alarmer.

Ikke medhold Miljøvernforbundet argumenterte i retten med at kontraktsdokumentet viste noe annet enn hva partene var blitt enige om skulle betales for jobben. I stedet for 36.800 kroner måneden, skulle LilleBergen få 34.375 kroner. Beløpene er fratrukket merverdiavgift (moms).

Retten konkluderer med at det ikke er grunnlag for Miljøvernforbundets påstand, og skriver i dommen at det er «overveiende sannsynlig at partene ble enige om et månedlig beløp på 36.800 kroner med tillegg av merverdiavgift, slik det også fremgår av kontraktdokumentet».

Retten viser blant annet til at det var økonomiansvarlig i Miljøvernforbundet som førte kontrakten i pennen, etter å ha fått innspill fra Oddekalv.

OK med stripet skjorte Dommen gir heller ikke Miljøvernforbundet medhold i noen av de andre ankepunktene mot Simonsen:

Påstanden om dårlig salg- og markedsføringsinnsats er svakt underbygget.

Det er sannsynlig av Simonsen tok opp problemet med alarmen med forbundet og fikk til svar at problemet ikke kunne løses fordi forbundet hadde utestående gjeld til leverandøren.

Retten mener også det bare har begrenset vekt at han ikke hadde kakiskjorte på når der ikke var gjester, eller stilte i stripet skjorte når der var gjester til stede.

- Lite fornøyd - Jeg er veldig lite fornøyd med dommen. Jeg vurderer sterkt å anke, sier Miljøforbundets leder, Kurt Oddekalv.

Miljøvernforbundet slet tungt økonomisk i fjor, og flere ansatte fikk ikke utbetalt lønn i desember.

— Vi hadde et tøft år i fjor, sier Oddekalv.

Regnskapet for 2009 er ikke ferdig, og Oddekalv sier det er for tidlig å tallfeste det økonomiske resultatet.