• Jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier uførepensjonist Alf Haukenes.

67-åringen fra Bergen gikk til trygderetten etter at Nav ga ham avslag på en søknad om treningsutstyr. Utstyret var ment å styrke bena slik at han kunne reise seg fra rullestolen og dermed få høyere livskvalitet.

For gammel

Men Navs regelverk setter en aldersgrense på 26 år for tilskudd og utlån av hjelpemidler til trening.

— Dette mener jeg er helt galt. Det er ikke bare ungdom som har godt av å trene. Selv om jeg er godt opp i årene, vet jeg at trening med riktig utstyr gir god effekt. Derfor søkte jeg om en spesialkonstruert treningssykkel som jeg kunne bruke hjemme. Jeg har prøvd utstyret og vet at det virker. Med jevnlig bruk kunne sykkelen hjulpet meg i form og bidratt til at jeg kunne bevege meg lettere rundt – kanskje til og med slippe å være avhengig av rullestol hele tiden, sier Haukenes.

Firkantet

Han har en sjelden, kronisk muskelsykdom som har gjort ham til rullestolbruker. Både legen og fysioterapeuten hans mener at regelmessig trening på den aktuelle spesialsykkelen ville være veldig bra for ham og gi ham større aksjonsradius. Men i regelverket til Nav går det klart frem at denne type utstyr er forbeholdt unge under 26 år.

— Jeg forstår at regler er regler, og at Nav må holde seg innenfor de rammene som politikerne har trukket opp. Men jeg ville likevel ikke la meg stoppe av et firkantet regelverk. Formålet med å reise sak var like mye å sette søkelyset på et diskriminerende system som tar mer høyde for paragrafer enn skjønn, sier Haukenes.

Han mener at politikerne nå må ta tak i disse lovene.

Blir stående

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har i årevis motarbeidet aldersgrensen, og har hatt jevnlige møter både med stortingspolitikere og med den politiske ledelsen i Arbeidsdepartementet. Et utvalg nedsatt av departementet for å gjennomgå regelverket for tildeling av hjelpemidler, foreslo å fjerne aldersgrensen. Det er nå avgjort at den blir stående.

Det reagerer Alt Haukenes sterkt på.

— Dette virket tøvete og urimelig. Folketrygdloven åpner for at det gis hjelp til alle som trenger det, og de fleste vet at det kan gi like god effekt å trene for en 27-åring som en 26-åring. Det dreier seg riktig nok om relativt kostbart utstyr, men på den andre siden er det snakk om det snakk om utlån som kan gjenbrukes, og som i tillegg kan bidra til å kutte helsekøene og køene til sykehjem, sier Haukenes.

Vil fjerne alderstak

Generalsekretær Liv Arum i FFO sier at det er et klart krav fra organisasjonen at aldersgrensen for tildeling av denne type hjelpemidler blir hevet eller fjernet. Hun understreker imidlertid at ordningen med støtte til treningsutstyr først og fremst er beregnet på unge funksjonshemmet for å gi den større muligheter til å være aktive i friluftsliv og idrett.