— Vi vurderer å anke saken inn for Høyesterett. Etter vår mening er dommen fra Gulating lagmannsrett uriktig på flere punkter, sier kvinnens advokat, Karoline Henriksen.

Den 39 år gamle kvinnen krevde i utgangspunktet over seks millioner. Lagmannsretten tilkjente henne kun 2,3 millioner kroner.

I 1985 skulle kvinnen gjennomføre en ordinær operasjon ved Haukeland sykehus. Under det 20 minutter lange inngrepet kom armen hennes i klem, og nervene i underarmen ble skadet.

Kvinnen mener at hun som følge av skaden har fått store psykiske problemer. Hun måtte avbryte utdanningen ved Sjøkrigsskolen, og havnet senere på attføring. Nå er hun i ferd med å avslutte lærerskolen, men hevdet i retten hun ikke klarer å fungere i mer enn 50-prosents stilling.

Lagmannsretten la til grunn at kvinnen er i stand til å jobbe i 80 prosents stilling som lærer. Motparten, Helse Bergen HF, innrømmer at kvinnen har krav på menerstatning, men vil ikke betale mer enn 90.000 kroner. Helse Bergens advokat, Trond Hatland, sier at de ennå ikke har bestemt om de vil anke dommen.