MARIT HOLM marit.holm@bt.no Dommen som nettopp er avsagt, bør være en kraftig vekker for samboerne blant de drøye 2,4 millioner nordmenn som er omfattet av kollektive gruppelivsforsikringer. For her gjelder det å ha formalitetene i orden. Dagrunn Gjerde fra Arna gikk glipp av 432.000 kroner fordi hun glemte å melde fra til Folkeregisteret om at hun hadde flyttet 300 meter.— Jeg synes avgjørelsen er grådig urettferdig, og vil vurdere å anke. Men så veldig skuffet er jeg ikke. Etter å ha kjempet mot forsikringsselskapet i fire år, er det ikke så mye som overrasker meg lenger, sier Dagrunn Gjerde til Bergens Tidende. Bodde sammen i seks år Samboeren hennes døde av kreft høsten 1996, 57 år gammel. Gjennom sin arbeidsgiver Toro hadde han en gruppelivsforsikring som skulle sikre samboeren en og en halv årslønn dersom han selv falt fra.Men selv om det ikke er fnugg av tvil om at paret virkelig levde sammen i seks år, krever forsikringsvilkårene at de skulle stå oppført med samme adresse i Folkeregisteret. Og Dagrunn Gjerde glemte å melde flytting da hun og samboeren kjøpte felles bolig i 1991, noen få hundre meter fra der de allerede bodde.Dermed konkluderte Vesta Forsikring med at det ikke fantes noen samboer som hadde rett til å bli begunstiget. Dagrunn Gjerde mener at Vesta har opptrådt unødvendig steilt og urimelig, noe også Forsikringsskadenemnden har gitt henne medhold i. Men i Bergen byrett får forsikringsselskapet fullt gjennomslag: Medhold i klagenemnden - Hvordan samboer defineres i vanlig språkbruk og i dagliglivet, kan ikke tillegges vekt ved tolkingen av denne avtalen. Det avgjørende er hva som menes med samboere i forsikringsavtalens forstand, heter det i dommen.Byretten sier seg for så vidt enig i at "vilkåret (om at samboere skal ha felles adresse i folkeregisteret, red. anm.) rammer på en lite rimelig måte", men viser til at dette er en direkte følge av avtalen som er inngått. - Dette er en standardkontrakt som skal regulere et stort antall tilfeller hvor det er behov for noenlunde enkle og firkantede vilkår uten nevneverdig rom for skjønn, uttaler Bergen byrett. "Vanskelig å nå frem" Dagrunn Gjerdes prosessfullmektig, advokat Sverre Kvilhaug, skal nå sette seg ned og finlese dommen.- Det er alltid en betydelig risiko ved å anke, ikke minst økonomisk. Men jeg synes denne saken er veldig spesiell. Og jeg ser ikke bort fra at det er andre samboere som har gitt opp å kjempe mot forsikringsselskapene, nettopp fordi det er så vanskelig å nå frem, sier Sverre Kvilhaug.

LES OGSÅ: Livsviktig å sjekke forsikringsvilkårene