ARNE COLLIANDER arne.colliander@bt.no

36-åringen er en av åtte tidligere Hansa-ansatte som har gått til sak mot bryggeriet for å få jobbene sine igjen etter at de fikk sparken for vel ett år siden. I alt ni ansatte måtte gå på dagen fordi bryggeriet mente de var delaktige i tyverier av øl fra produksjonsområdet på Kokstad.

De to første arbeidsrettssakene gikk også i Hansas favør. De to arbeidstakernes fagforening, Norsk Nærings— og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har imidlertid anket disse dommene.

Alle tre dommene er avsagt under dissens. I alle tre sakene har den ene av de to meddommerne kommet til at Hansa ikke førte tilstrekkelig med bevis for de aktuelle ansatte hadde deltatt i tyverier av øl fra bedriften.

Den 36 år gamle lagerarbeideren er dømt til betale Hansas saksomkostninger på 97.000 kroner. Det er NNN som betaler disse utgiftene, i tillegg til salær til 36-åringens advokat.