Mannen ble gitt en siste sjanse og inngikk en avtale med bedriften om at han ikke kunne være borte fra jobb uten gyldig legeattest.

Da mannen en dag ringte og sa at han ikke kunne komme på grunn av ryggsmerter, dro noen fra bedriften hjem til den ansatte — uten å finne ham.

Da mannen noen dager senere kom med gyldig legeattest, mente Norzink at det var for sent. De hadde alt vedtatt å avskjedige mannen. Han svarte med å saksøke bedriften.

To av tre dommerne i Bergen tingrett dømte i dag Norzink til å gi mannen jobben tilbake, samt å betale mannen for lidt inntektstap på 279.700 kroner. Grunnlaget for dommen var at mannen hadde gyldig legeattest.

Han fikk imidlertid ingen oppreisning for belastningen han ble utsatt for, ettersom flertallet mente at mannen kunne bebreides for at bedriften fant det nødvendig å avskjedige han.