Utbyggeren Bernt W. Bertelsen må punge ut med 260.000 kroner i saksomkostninger til kommunen. Kravet om millionerstatning for kommunalt sommel og ulovlige vedtak er avvist av Gulating lagmannsrett.

Det var i desember 1993 at Bertelsen søkte om å få bygge to leilighetsbygg på en sentral tomt i Sogndal. Etter gjentatte avslag og klager til fylkesmannen ga kommunen etter og innvilget byggetillatelse i juni 1996.

Bertelsen gikk da til sak mot kommunen og krevde erstatning fordi utsettelsen på to og halvt år kostet ham mye.

For to år siden ga Indre Sogn herredsrett Bertelsen medhold og dømte kommunen til å betale 160.000 kroner i erstatning pluss å dekke saksomkostningene hans.

Bertelsen anket for å få høyere erstatning. Så svingte altså saken i motsatt retning i lagmannsretten.

Lagmannsretten legger til grunn at kommunen hadde grunn for å handle som den gjorde.