I 2001 kjøpte Carl Fredrik Seim og hans kone den ærverdige Reksten-villaen på Milde. Selger var den tidligere rallykjøreren Arne Stenshorne, som fikk 13 millioner kroner for villaen.

Villaen har vært til salgs i lang tid. Først forsøkte Seim å selge den for oppimot 15 millioner kroner. En tid etter Seim var slått personlig konkurs og ikke klarte å betjene lånet på villaen, begjærte DnB, nå DnBNOR, tvangssalg.

DnB hadde lånt Seim 9 millioner kroner for kjøp av boligen.

I går ble det kjent at Orkla-styreformann Johan Fredrik Odfjell og hans kone har kjøpt villaen for 9,5 millioner kroner.

Mens som Odfjells kone sier, kjøpet er ikke helt i boks ennå. Både Seims bostyrer og Seim selv har én måneds frist til å anke salget. For selv om Seim er slått konkurs, vil han fortsatt ha interesse i at prisen blir så høy som mulig. I motsetning til aksjeselskap blir ikke gjelden hans slettet når bobehandlingen er over.

Da DnBNOR begjærte tvangssalg, skrev banken til byfogden at Seim skyldte dem til sammen 9,6 millioner kroner, med renter og omkostninger.

Dermed er prisen ikke en gang stor nok til å dekke panthaver DnBNORs krav.

Carl Fredrik Seim er ikke særlig fornøyd med prisen. Eiendomsmekler Erik Mortensen, som var den som i sin tid solgte villaen til Seim, tror både banken og Seim kunne tjent mer på å unngå tvangssalg. Bostyrer Arne Laastad sier han ikke vil klage på salget.

— Jeg tror salgsarbeidet har vært optimalt. Det har vært visninger, det har vært utarbeidet noen tekniske vurderinger og takster, foretatt noen utbedringer og leid inn møbler, sier han.