Thore Kristiansen mente den påståtte mobbingen skyldes at han i 1991 ble anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en pasient. Saken ble anmeldt, men henlagt. Ett år senere inngikk han forlik med kommunen. I mars 1992 begynte han på Skandia aldershjem som hjelpepleier.

— Arbeidsoppgavene jeg gjorde på Skandia ble dobbeltsjekket. Arbeidslederne og kollegaene mine oppførte seg slik at jeg følte meg mobbet. Slik jeg ser det, er dette en gjenspeiling av de urette beskyldningene om seksuelle overgrep. Etter et år var jeg psykisk nedbrutt og måtte ta mange og lange sykemeldinger.

Bergen kommune hadde en helt annen versjon. Advokat Tor Strand fremholdt at Skandia-ledelsen ikke var fornøyd med arbeidet Thore Kristiansen gjorde som hjelpepleier. Andre ansatte klaget også på arbeidet. Forsøk på å ta dette opp, opplevde han som mobbing og trakassering, sa advokaten.

Kristiansen må også dekke saksomkostninger for Bergen kommune på 38.500 kroner.

TAPTE: Thore Kristiansen
TOR HØVIK