I 2002 mente innkjøpssjefen ved Haukeland Universitetssykehus at avtalen burde settes ut på anbud.

Dette ble likevel ikke gjort, fremgår det av en intern revisjonsrapport som ble bestilt av ledelsen i Helse Vest, som eier Helse Bergen. Hvorfor det ikke skjedde, har ikke revisorene funnet noe svar på.

Den såkalte B12-stiftelsen hadde avtalen fra 1994 til 2003, da Bevital AS overtok. Bevital eies av B12-stiftelsen.

Nå har styret i Helse Bergen kommet til at istedenfor å legge det ut på anbud, vil sykehuset ta analysen selv. Av styrepapirene fremgår det at helseforetaket regner med en årlig inntekt på opp mot fem millioner kroner.

— Dette betyr at Helse Bergen må ha mistet betydelige inntekter på at avtalen ikke ble revurdert i 2002. Det synes jeg er svært beklagelig,, sier styremedlem i helse Bergen, Sigurd Hille.

Dersom sykehuset for fire år siden hadde gått videre på tanken om å konkurranseutsette analysen av inntil 40.000 blodprøver i året, hadde de trolig hatt tre alternativ:

  • Bygge opp kompetanse og foreta analysene selv, slik sykehuset gjør nå.
  • Inngå avtale med et annet privat foretak etter en anbudskonkurranse.
  • Fortsette å kjøpe analysen av Bevital, slik sykehuset gjør nå, men til en lavere pris.

At dette kunne vært en mulighet, bekrefter faglig leder for Bevital, professor Per Magne Ueland

Han forteller at Bevital i 1997 tok kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få justert takstene, som forskerne selv mente var for høye.

— Det er departementet som fastsetter takstene etter et fast system, det er ikke bare noe vi kan forandre uten videre. Men det kom ingen reaksjon fra departementet. Det fikk inntrykk av at de var fornøyd med takseringen slik den var, sier Ueland.