En ren formalitet har fratatt russiske Natalia Lied (41) levebrødet i Bergen kommune. Alenemoren føler seg urettferdig behandlet og vet ikke sin arme råd.

— Jeg har ingenting imot læreren som fikk den faste jobben. Hun er et positivt og godt menneske, som jeg har stor sympati for. Det er systemet og ansettelsesrutinene i Bergen jeg opplever som urimelige, sier Natalia Lied.

Ikke redd for å miste jobb

Forrige skoleår trengte Bergen begge de midlertidig ansatte morsmålslærere i russisk.

Ingen av de to hadde fast stilling, fordi Statens Utdanningskontor ikke hadde godkjent utdanningen deres.

Men med et pennestrøk fjernet i vår administrasjonen for morsmålsundervisning den ene stillingen. Bare en av de to kunne fortsette å undervise dette skoleåret.

Natalia Lied har en utdannelse som tilsier at hun skulle ha blitt godkjent da hun søkte om dette i 1999. Men hun fikk avslag og ble bedt om å ta en tilleggsprøve.

— Jeg opplevde kravet om tilleggsprøve som en provokasjon, fordi utdanningen min er mer enn tilstrekkelig.

Det er Informasjonssenteret for internasjonal utdanning, NAIC, som setter kriteriene for hva som skal godkjennes. Natalia Lied tok kontakt med dem på telefon etter avslaget i 2000 og orienterte om feilen som var begått i hennes tilfelle.

— Jeg burde nok fulgt dette opp bedre selv. Men så havnet jeg i en opprivende skilsmisse og fikk andre ting å bekymre meg for. Jeg tenkte aldri over at arbeidet mitt stod i fare, sier hun. Dyktig, men ..

Først en uke etter at skolen tok sommerferie gikk alvoret opp for henne.

I et kort brev fra rektor stod det at Bergen kommune ikke lengre hadde bruk for henne som morsmålslærer.

Samtidig fikk hun vite at hennes kollega hadde tatt tilleggsprøven og dermed fått sin stilling omgjort til fast.

— Natalia Lied er en absolutt dyktig lærer, men det hjelper ikke når en annen har fått godkjent utdanningen sin først. Den som først får godkjent utdanning, får først fast jobb, sier undervisningsinspektør Michael Sønnesyn ved administrasjonen for morsmålsundervisning i Bergen.

— Men var Natalia Lied den best kvalifiserte?

— Det er ikke poenget. Den som fikk godkjent sin utdanning, hadde krav på en stilling. For oss hadde det vært det samme hvem av dem som ble fast ansatt.

11. juli i år godkjente Statens Utdanningskontor Lieds utdanning.

— Ja, men nå er det for sent, er Sønnesyns brutale svar til Lied.

Skaper splid

En rekke russiske foreldre har engasjert seg i det de opplever som dypt urettferdig mot morsmålslæreren. Tidligere i uken demonstrerte de mot kommunens ansettelsespolitikk.

— Vi har mistet den beste russiske læreren våre barn har hatt. Vi forstår ikke et ansettelsessystem som ikke legger vekt på kvalitet, sier mor Irina Blücher.