Etter å ha brukt to gruppemøter til å behandle Victor D. Normans flytteprosjekt, bestemte et overveldende flertall i Fremskrittspartiets stortingsgruppe seg i ettermiddag for å vende ryggen til det meste av det statsråden har foreslått.

Skulle Frp få viljen, vil bare Petroleumstilsynet bli lagt til Stavanger og Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet havne i Tønsberg.

Alle de andre seks tilsynene bør etter Frp-representantenes oppfatning fortsatt ligge i Oslo.

Ap måtte utsette

Men bestemmer Arbeiderpartiet seg for å slutte seg til prinsippene i utflyttingsprosjektet, er det for regjeringen likegyldig hva Frp mener. Da har regjeringen og Norman stortingsflertallet bak seg.

Ap fikk ikke anledning til å behandle denne saken i dag, slik det på forhånd var antydet. Det er ventet at partiet tar stilling til utflyttingen på møtet onsdag i neste uke.

— Viktig å ha avstand

Arne Sortevik sier til Bergens Tidende at han har sterke prinsippielle argumenter for å slutte seg til hele «Norman-pakken». Distriktspolitiske hensyn har ikke spilt noen rolle for ham.

— Etter mitt skjønn er det meget viktig at tilsynene har en geografisk avstand til de institusjonene de skal kontrollere. Det borger for upartiskhet og integritet, og det styrker deres selvstendige og faglige stilling. Ut fra dette grunnprinsippet har jeg gått inn for å flytte ut alle de åtte foreslåtte tilsynene.

Selv om dette er en omfattende prosess som vil koste mye, mener jeg at det er verdt prisen. Vi må være villig til å betale noe ekstra for å oppnå de gevinster jeg har nevnt. Jeg tror for øvrig at flytteregningen vil ligge et sted midt mellom statsråd Normans kalkyler og de som flyttemotstanderne har satt opp, sier Sortevik.

TAPTE KAMPEN: Arne Sortevik.