– Dette er helt spesielt. Her har vi en person som vil kjøpe seg hus og handler i god tro. I stedet får han en regning på 350.000 kroner. Mulig at det juridisk er slik, men det er i hvert fall ikke folkeoppfatningen, sier Sammy Olsen, gruppeleder i Senterpartiet på Bømlo.

Afghanske Sediqi stolte på at Bømlo kommune ga ham startlån, men slik ble det aldri. Derfor leier Sediqi og familien en leilighet hos Olsen i dag.

Trakk lån

Historien starter våren 2006 da Sediqi vant en budrunde på et hus nær Bremnes på Bømlo. Budet var på 970.000 kroner.

I forkant hadde Sediqi vært i kontakt med Nordea Bank og Bømlo kommune og fått til svar at han kunne kjøpe hus for 1,1 million kroner.

Da husovertakelsen for familien nærmet seg, kom kontrameldingen. På grunn av billån og kredittlån godkjente ikke banken lånet, og dermed trakk også kommunen startlånet på 250.000 kroner.

Tapte for andre gang

Huset ble solgt på ny til en langt lavere pris, og huseier krevde derfor erstatning fra Sediqi. I januar ble afghaneren dømt til å betale huseieren nærmere 300.000 kroner. I dommen gikk Sunnhordland tingrett langt i å antyde at ansvaret lå hos Notar. Derfor valgte Sediqi å gå til sak mot både Bømlo kommune og Notar Eiendom Stord AS.

I dag kom den knusende dommen: Både meglerfirmaet og kommunen ble frifunnet, og Sediqi må betale ytterligere 50.500 kroner i saksomkostninger.

Kommunen opptrådte uaktsomt

Dette til tross for at retten mener at kommunens saksbehandler opptrådte uaktsomt da man opplyste Sediqi om at han ville få finansiering av boligkjøpet. Da kommunen ble klar over feilen en uke senere, ble ikke opplysningen korrigert overfor hverken Notar eller Sediqi. Det er heller ikke aktsomt å bruke nesten en og en halv måned på å saksbehandle søknaden om startlån i denne situasjonen, mener retten.

Likevel ble altså kommunen frifunnet. Ifølge retten er det nemlig ikke sannsynliggjort at kommunens opptreden har gjort at tapet ved dekningssalget ble større enn det ellers ville blitt.

— Trist mottakelse

Sp-politiker Sammy Olsen reagerer kraftig på dommen.

– Det juridiske er en ting, men det menneskelige er helt tragisk. Moralsk sett burde kommunen ha trukket seg for lenge siden.

Tidligere i år ble Bømlo kommune nominert i den nasjonale konkurransen om å være Norges beste kommune for innvandrere. Det mener Olsen er et paradoks.

– Her er det den svake, som gjerne ikke helt har forstått det norske systemet, som taper. Det er veldig trist for en mottakelse man kan få i rike Norge, sier Olsen.

Notar frifunnet

Ifølge retten har Notar ikke brutt god meglerskikk. Advokatfullmektig Haavard Wiig Andersen representerte Notar i retten, og er svært fornøyd med dommen.

– Den stadfester Notars oppfatning om at eiendomsmeglere normalt ikke har plikt til å kontrollere at kjøpers finan-sieringsgrunnlag er til stede. Dommen stadfester også at Notar opptrådte fullt forsvarlig i gjennomføringen av det konkrete salgsoppdraget, sier han.

- Bemerkelsesverdig

Advokat Audvald Kvamme representerte Sediqi.

— Han ble både skuffet og overrasket over dommen og hadde trodd noe annet om det norske systemet, sier Kvamme.

Sammen med klienten vil han nå vurdere en anke til lagmannsretten. Han vil også undersøke muligheten for at klienten hans kan få fri rettshjelp.

Han synes det er bemerkelsesverdig at Sunnhordland tingrett i to avgjørelser går langt i plassere skyld hos andre enn Sediqi. Likevel er det huskjøperen som sitter igjen med svarteper.

— I premissene i den første dommen fikk Notar mye av skylden. I den andre dommen får Bømlo kommune kritikk for å ha opptrådt uaktsomt. Likevel er det Sediqi som blir dømt. Dette stiller jeg et stort spørsmål ved, sier Kvamme.

Ove olderkjær