Fylkesrådmannen fikk en kalddusj tidligere i høst da det ble klart at staten reduserer antall øyboere i fylket fordi kommunene Bømlo, Fitjar og Stord nå er landfaste gjennom Trekantsambandet. Antall øyboere er et kriterium for fordeling av statlige overføringer.

Kalddusjen fører til at fylkesrådmannen må legge frem et budsjettgrunnlag som er enda vanskeligere enn først regnet med.

Lønnsutgiftene til lærerne øker også med 109 millioner kroner til neste år, i hovedsak fordi særavtalen om arbeidstid for lærerne nå slår ut for fullt. Fylkesrådmannen foreslår blant annet å:

  • øke takstene for buss og båt med 2,5 prosent fra nyttår,
  • legge ned 13 tannklinikker og
  • redusere lærertimetallet med 20 millioner kroner for å kunne opprette flere skoleklasser.

Staten overtar ansvaret for barnevern og rusmiddelomsorg fra årsskiftet. Dermed reduseres også budsjettet med nærmere 500 millioner kroner, til drøye tre milliarder kroner.

Hoveddelen av dette, drøye 1,8 milliarder kroner går til videregående skoler. Samferdselssektoren tar 584 millioner kroner. Resten fordeles til kultur og idrett med 143 millioner, tannhelse med 176 millioner, regional utvikling med 109 millioner og politiske organ og administrasjon med 178 millioner kroner.

Selv om budsjettgrunnlaget er knapt er det også rom for noen godbiter.

  • Kulturminnevernet får 1,6 millioner kroner mer.
  • Tilskuddet til fylkesidrettsanlegg øker med 2,5 millioner kroner.
  • Det er satt av en drøy million kroner ekstra til museene.

I de kommende fire årene skal fylkeskommunen investere for 801 millioner kroner.

Olsvik videregående skole skal stå ferdig i 2006. Utvidelsen av Slåtthaug videregående skole skal være avsluttet i 2007. Sørås videregående skole skal stå ferdig i 2008. I tillegg er det satt av 160 millioner kroner til fylkesveier.