Men det kunne ha vært enda verre dersom pensjonskassens ledelse hadde plassert så store summer i aksjer som regelverket gir mulighet for.

Klok av skade har selskapet i løpet av året solgt seg ned i aksjemarkedet, og nærmere 90 prosent av kapitalen er plassert i obligasjoner og sertifikater som gir jevn og trygg avkastning.

456,5 millioner kroner var pålydendeverdien av aksjene da pensjonskassen kjøpte dem. 31.12.02 var verdien av aksjene redusert til 315,2 millioner kroner. Året før var gevinsttapet 41 millioner kroner. Pensjonskassens tap er noe mindre enn det nasjonale og internasjonale kursfallet i løpet av året.

Pengene er plasser i norske aksjer, norske aksjefond, i utenlandske aksjer og aksjefond med omtrent lik fordeling på norske og utenlandske aksjer.

Samtlige plasseringer i norske aksjer har gitt tap i 2002 med unntak av Aanderaa Invest AS. Det største tapet har pensjonskassen hatt på plasseringen av 13,2 millioner kroner i Norsk Vekst AS. Det selskapet har på ingen måte levd opp til navnet sitt. Verdien av aksjene er krympet til 941.000 kroner i løpet av året.

Pensjonskassen fortsatte å tape penger på aksjer de første månedene i år, men den siste måneden har aksjemarkedet snudd. Tapet i først del av året er vunnet inn igjen.