Nå er mannen i 40-årene dømt for blant annet grov utroskap mot selskapet han var medeier i. Selskapet gikk konkurs i 2008.

Straffen: Fire måneder i fengsel pluss fem måneder betinget fengsel med prøvetid. Og inndragning av 340.649 kroner.

La kortene på bordet

Rettssaken ble avholdt i starten av mars i år. Egentlig skulle syv vitner forklare seg.

De ble imidlertid frafalt etter at den tiltalte mannen hadde forklart seg: I retten la han nemlig alle kortene på bordet.

Ifølge dommen og tiltalen stjal mannen penger både fra kasseapparatet og selskapets bankkontoer.

Utroskapen pågikk i over fem år. Retten mener den tiltalte i hele perioden var den som reelt sett styrte selskapet.

— Han disponerte selskapet sin driftskonto via nettbank, og han hadde kontroll over dagsoppgjørene, heter det i dommen.

Grunnen til at inndragningssummen i dommen er så pass lav sammenlignet med utroskapsbeløpet, er blant annet at det er gjort fratrekk for lønn og skatt - samt for en større sum som er blitt innbetalt til boet.

- Skjulte ikke

Retten ser det som formildende at den utroskapstiltalte mannen tilsto, selv om det skjedde først under rettssaken.

Tingretten fremhever også at han «ikke har skjult uttakene, og styret burde ha grepet inn langt tidligere.»

Pubsjefen får også strafferabatt fordi saken har tatt så lang tid å få avgjort: Det tok tre år fra Sogn og Fjordane politidistrikt fikk rapport om saken, til den ble tatt fatt i.

Retten sier det er uavklart hvor svikten skjedde, hos politiet eller hos bostyrer.

— Men det er på det rene at tiltalte ikke kan lastes for tidsbruken, heter det i dommen fra Fjordane tingrett.