For det mest følsomme fondet, boligsonefondet, er det hentet 9,8 millioner kroner. Penger fra dette fondet skal brukes til parkeringsanlegg for sentrumsboere. Inntektene kommer fra den avgiften beboerne i sentrum betaler for å parkere på gategrunn.

Finansbyråd Trond Tystad mener pengene kan betales tilbake til forbrukerne ved å innrømme avgiftsfritak i en periode.

29 mill. fra Festplassfondet

Det var Bergens Tidende som tidligere i år avdekket en omfattende tapping fra parkeringsfondene. Nå har Bergen Parkeringsselskap laget en oversikt som viser at bykassen er tilført 70 millioner kroner som egentlig skulle ha stått på ulike parkeringsfond.

Det største beløpet er trukket fra Festplassfondet. Her har bystyret vedtatt at inntektene fra parkeringen skal brukes til opprusting av plassen. Men hele 29 millioner kroner er tatt fra fondet opp gjennom årene og er brukt til alt fra å saldere slunkne budsjetter til å ruste opp Torgallmenningen. Ingenting er foreløpig brukt til opprusting av Festplassen.

Inntektene fra parkering utenfor Grieghallen skal inn i Fond Edvard Griegs plass. Bystyret har vedtatt at inntektene skal brukes til å ruste opp plassen. Til nå har bykassen forsynt seg med 6,3 millioner kroner. Ingenting er foreløpig brukt til opprusting

Bygget veier

Bergen Parkeringsselskapet har òg satt av midler til parkeringsfond. Pengene brukes til å finansiere nye parkeringsanlegg i sentrum, og er senest brukt til å øke aksjekapitalen i Klostergarasjen. Disse pengene får heller ikke stå i fred. 31,5 millioner kroner er overført fra fondet. Pengene er brukt til veiinvesteringer, opprusting av Fisketorget og til Nonneseter terminal. I tillegg er det overført 10 millioner kroner fra fondet til bykassen.

Man skulle trodd parkeringen i Bergen ga bykassen tilstrekkelig med inntekter uten at det var nødvendig med tapping av øremerkede fond. Fra 1987 og frem til i dag er der overført 365 millioner kroner fra Bergen Parkeringsselskap til bykassen og tilliggende herligheter.

«En uting»

Høyres gruppeleder i bystyret, Martin Smith-Sivertsen, mener praksisen med å tappe parkeringsfondet for midler til fordel for bykassen er betenkelig.

— Det er en uting at bykassen henter millioner av kroner ut av boligsonefondet, penger som er ment å komme beboerne til gode i form av bedre parkeringsmuligheter, sier Smith-Sivertsen.

Han innrømmer imidlertid at Høyre har deltatt i denne tappingen av fondsmidler gjennom flere budsjettvedtak.

— Gjennom en årrekke har denne milliontappingen vært lagt inn i de budsjettforslagene bystyret har fått seg forelagt. Vi i Høyre har ikke klart å finne penger til å fjerne denne uheldige praksisen, og overføringene har derfor også blitt lagt til grunn i våre budsjetter, sier Smith-Sivertsen.

«Ikke rent mel i posen»

Fremskrittspartiets gruppeleder, Liv Røssland, sier rett ut at heller ikke hennes parti har «rent mel i posen».

— Uten at jeg kan huske detaljene, er jeg stygt redd for at vi også ubevisst har vært med på dette, sier hun.

— Hvordan vil du forklare det?

— Alt dette ligger i en smørje i budsjettet. Vi har ikke vært flinke nok under behandlingen av budsjettet til å se hvor kommunen henter alle sine inntekter fra. Her bør vi gjøre hjemmeleksen bedre. Uansett er dette en ekstrabeskatning som Frp ikke aksepterer. Nå vil jeg anta at tappingen av parkeringsfondene blir lagt frem som egen prinsippsak for bystyret, sier Røssland, og understreker at Frp skal arbeide for å fjerne bykassens sugerør inn i parkeringsfondene.