Da storkiosken, som også var tippekommisjonær, ble slått konkurs i mars 2005, manglet bilag og regnskaper for store deler av perioden siden selskapet ble stiftet sommeren 2002.

Det var også en manko i kassen på 679.000 kroner. I tillegg ble eierskapet i aksjeselskapet under uklare forutsetninger overført fra en eier til to andre i mars 2004.

Tre revisorer trakk seg

At tre av fire revisorer på under tre år hadde trukket seg, ga et klart signal om kaoset i selskapet.

Revisor Arne Eikeland var en av dem som trakk seg, ifølge boets innberetning. I et brev til selskapet om regnskapet i 2003, mens den første eieren var daglig leder, peker han på en kassemanko på 679.000 kroner.

I en revisornote karakteriserer han dette som «systematisk tyveri fra kassebeholdningen», mens i brevet til daværende eier skriver han: «Her må det ha skjedd misligheter over en lang periode uten at forholdene er blitt avdekket».

Også revisor Harald Irgens Døssland påpekte det som kunne være lovbrudd og brudd på tippeavtaler i 2002:

  • Kiosken hadde utestående spillekreditt hos sine kunder på mellom 50.000 og 300.000 kroner.
  • Eieren tok ut ulovlig utbytte på 38.000.
  • Kundeoversikter over spillekreditt ble ødelagt etter hvert.
  • Ulovlige lån og aksjetransaksjoner.
  • Kontantkassen ble ikke telt opp.

Boet kan likevel ikke si hvem som er ansvarlig for mankoen på kassen. I sluttinnberetningen fra april i fjor står det at den første eieren, en 53-åring, anmeldte mankoen til politiet.

Bostyrer, advokat Alf-Erik Jentoft, konkluderer likevel med at de tap som oppsto skyldes dårlig styring og kontroll, og at 53-åringen som eier og daglig leder må ta ansvaret. Boet sendte ham derfor krav på 679.000 kroner.

— Pengene er ikke innbetalt. Kravet ble heller ikke forfulgt fordi det ikke var nok midler i boet til å gå videre, sier Jentoft.

Skylder på neste eier

I innberetningen fremgår det også at 53-åringen benekter at han har noe ansvar for den økonomiske utviklingen. Han legger tvert imot mesteparten av skylden på to andre personer, som overtok aksjene i mars 2004. Han bestrider også flere av påstandene til revisor Eikeland, blant annet ulovlig utbytte.

Styringen og kontrollen ble ikke stort bedre med de nye eierne. Bostyrer påpeker blant annet at de ikke førte regnskap for 2004 og at bilag var forsvunnet.

Innberetningen ble sendt til politiet. De to som overtok aksjene fra 53-åringen er mistenkt for flere lovbrudd, blant annet brudd på regnskapsloven, ifølge politiadvokat Tore Johan Sørland.

Kassemankoen eller andre forhold under første eier er ikke etterforsket.

— Det skyldes at da de nye overtok, lå det ingen forpliktelser for selskapet. Driften var nullstilt. Verken de eller noen andre meldte fra om en manko. Dessuten, dersom det faktisk var underslått penger, så ville det vært veldig vanskelig å bevise hvem som tok de, sier politispesialist Magne Eggen.

Gjelden ved konkursåpning var 290.000 kroner. Verdiene var tilnærmet null.

Den nye eieren avviser at han har gjort noe galt.

— Jeg oppdaget all galskapen i selskapet, men fikk ikke gjort noe med det, sier han.