De tre fikk henholdsvis syv, åtte og elleve måneders fengsel for fire avanserte svindelopplegg.

I august i år installerte de et skimmeranlegg på Best-stasjonene i Odda og i Nå i Ullensvang. Når bensinkunder trakk kortet, ble informasjonen på kortet lagret.

Samtidig hadde svindlerne installert et kamera som filmet kundenes inntasting av pinkoder. Dermed kunne kortene gjenskapes og tappes for penger.

Rumenerne er dømt for samme type svindel ved en bensinstasjon i Drammen og en bensinstasjon i Strømstad i Sverige.

Utstyret smuglet de inn i Skandinavia i en tøybamse som den ene domfelte, han retten utpeker som lederen, hadde sendt med et transportskip fra Romania til Malmø.

Lederen har også referert til en person kalt «Igel» som angivelig ga dem oppdraget om å skimme kort i Skandinavia. Retten har imidertid ikke kunnet slå fast den rette identiteten til «Igel».

De tre er frifunnet for tiltalepunktet om å ha bedrevet mafiavirksomhet. Meddommerne mente det ikke var ført bevis for å at de bedrev organisert kriminalitet i lovens forstand, mens mindretallet, fagdommeren i saken, var uenig.

— Min klient er glad for at han ikke ble dømt for organisert kriminalitet, sier den enes forsvarer, Kjetil Ottesen.

Han sier at klienten vil dra tilbake til Romania så snart dommen er ferdigsonet.