Omregnet i lønnskostnader kan dette etter det kystradioen erfarer gi beløp på 10 til 15 millioner kroner.

Ni prosent av alle barn og unge som skal til tannlegen møter ikke opp, sier fylkestannlege Inge Magnus Bruvik til Kystradioen.

I vår har et system med varsling via SMS dagen før tannlegetimen blitt satt i verk. Det er foreløpig for tidlig å si om dette gir den ønskede effekten, sier Inge Magnus Bruvik.