Brann har ikke budsjettert med publikumsinntekter fra de 4000 nye setene i Klokkesvingen, og risikerer derfor ingen budsjettsmell om den ny tribunen fortsatt er en byggeplass 16. mai.

Forskjellen på en fullsatt Klokkesving og nakne betongelementer vil likevel representere store penger, noe Brann-direktør Bjørn Dahl er fullstendig klar over.

— Selvfølgelig. 4000 mennesker på en tribune vil gi masse kroner, sier Dahl.

Ifølge direktørens eget regnestykke en drøy halv million - per kamp. Med en tenkt pris på 200 kroner per billett, vil bruttoinntektene fra en utsolgt Klokkesving komme opp i 800.000 kroner.

Dahl anslår at Brann sitter igjen med en nettogevinst på to tredjedeler av de totale billettinntektene, nærmere bestemt 536.000 kroner.

Penger direktøren kan se langt etter hvis streiken ikke blir avblåst.

— Klubben går ikke under av den grunn. Vi er blitt veldig forsiktige med å ta inn i budsjettet inntekter vi ikke har kontroll på, sier Dahl.

Han er mer redd for at streiken kan føre til en utsettelse av de neste byggefasene. Etter Klokkesvingen skal Brann begynne med den nordre langsiden, den virkelige pengebingen i nye Stadion.

Dersom denne ikke står ferdig i tide, bekrefter direktøren at klubben har et problem.

— En utsettelse vil være ekstremt uheldig for oss, og langt mer alvorlig enn et par kamper uten folk i Klokkesvingen. Den nordre tribunen skal finansiere hele prosjektet, sier han.

Dahl setter nå sin lit til at partene blir enige, eventuelt at LAB får godkjent sin søknad om dispensasjon.

— På spøk kan du si at dette vil ha mye å si for folkehelsen. Men her nytter det ikke å grine, det er jo ute av klubbens kontroll.