I praksis blir altså lønningsposen akkurat like velfylt — eller mager, som når pengene kommer fra en kommunekasse.

Streikekassen

— Hvor lenge kan Fagforbundet holde konflikten gående?

— Vi har betydelige midler å ta av og kan holde streiken gående i lang, lang tid, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord, til bt.no.

— Utgjør streikefondet et tosifret eller tresifret millionbeløp?

— Du kan vel si det slik, men vi vil ikke oppgi noe eksakte tall for det vi rår over. Pengemangel skal ikke stoppe oss fra å føre kampen videre, sier Nord.

Hvis streiken blir langvarig - og det begynner minke faretruende mye i Fagforbundets streikekasse, er prosedyrene i LO-familien at andre forbund må mønstre midler.

— Når noen får behov for hjelp, kan vi trekke veksler på hverandre. Derfor rår forbundet over betydelige midler i en streikesituasjon. Og streik er det viktigste kampmiddelet fagbevegelsen rår over, sier Nord.

Meldingene til sentralt hold i Norges største arbeidstakerorganisasjon er entydige, ifølge Nord. – Streikeviljen er kjempestor, og vi møter forståelse hos folk når vi forklarer ulikhetene mellom statsansatte og våre medlemmer.

Tommeltotter

— På et Nav-kontor vil den statsansatte få et tillegg på 8800 kroner mens våre medlemmer ble tilbudt 3200 kroner. Og disse folkene sitter side om side. Derfor ville det vært en hån mot våre medlemmer å si ja til forslaget fra Kommunenes Sentralforbund (KS), sier Nord.

Det er nå opp til meglingsmannen å etablere kontakt mellom partene.

— Men vi sitter ikke her og tvinner tommeltotter, sier Nord som ikke vil antyde noe om hvorvidt resultatet for Oslo kommune vil påvirke resten av Kommune-Norge.

— Oppgjøret deres har en litt annen innretning, og medlemsmassen noe annerledes sammensatt, sier Nord.

Si din mening om streiken her!