Bergen kommune får ros fra alle hold for sine rause tilskudd til privat barnehager. I år bruker kommunen 105 millioner kroner til formålet, og står i en særstilling blant storbyene.

Trodde på innsparinger

Fordi Bergen ga store tilskudd, regnet byrådet med at kommunen også kunne spare en del penger når staten tok over ansvaret for å finansiere barnehagene.

En egen utredning gjort av Fürst og Høverstad på vegne av Barne— og familiedepartementet konkluderte med at Bergen ville kunne få en reduksjon i sine utgifter på 44 millioner kroner i året, når staten økte opp sine tilskudd.

Men dette viser seg ikke å stemme. Årsaken er den spesielle finansieringsordningen staten har laget for å dekke driftsutgifter for de barnehagene som har spesielt store utgifter. Det er satt av et bufferbeløp på statsbudsjettet, men for at de private barnehagene skal kunne nyte godt av dette beløpet, kan kommunen ikke redusere sine tilskudd til barnehagene.

— Det betyr at de kommunene som har vært flinke og bruker mye penger til private barnehager, kommer negativt ut i forhold til andre kommuner som bruker lite eller ingenting, sier kommunaldirektør for barnehage og skole, Harald Noss. Han peker på at de fleste kommuner bruker svært lite på de private barnehagene.

— Noen kommuner har tatt statstilskuddet som var ment til private barnehager og brukt dette til andre formål, forteller Noss.

Rammer oppvekst

For skole, barnehager og idrett var de 44 millionene kjærkomne penger.

— Vi har brukt disse pengene andre steder i budsjettet, delvis på utbygging av flere barnehager, noe til nye klasser og resten dekker økte driftsutgifter til nye idrettsanlegg.

Nå må disse pengene finnes andre steder. Og dette legger ytterligere steiner til byrden for et nytt byråd som allerede har sitt å stri med.

Partiene i det nye byrådet er ikke helt uten ansvar for den offensive satsingen på private barnehager. Høyre og Venstre, var sammen med Frp pådrivere for likebehandling av kommunale og private barnehager. Sammen med RV og SV dannet disse flertall for den kraftige økningen i kommunale tilskudd.

Nå kommer belønningen fra regjeringen. Det spørs om det nye byrådet er så glad for denne regningen.