I ytre delar av Gulen er det sterke reaksjonar på at bilferja «Etne» kan kome til å gå i sambandet over Fensfjorden i ti år til.

– Så vidt eg forstår fekk Tide anbodet fordi dei leverte inn eit tilbod med gammalt materiell. Konkurrentane ville byggje nytt. Eg er skaka over at Statens vegvesen let Tide få drifte dette sambandet med ei ferje som burde vore skifta ut for lenge sidan, seier Larsen.

Taper pengar

Byrknes Auto køyrer mellom anna store mengder fisk for oppdrettsselskapa til Ola Braanaas, ein av dei største frittståande oppdrettarane i landet. Braanaas seier dei tapar store summar på at kapasiteten og regulariteten på sambandet er for dårleg:

– Leirvåg–Skipavik–Sløvåg er berre starten for oss. Vi er avhengige av å nå andre korresponderande samband nedover kontinentet. Klarer ikkje vi å levere til avtalt tid, må vi gje avslag i pris. Det har skjedd ganske ofte at vi har tapt pengar fordi ferja er innstilt eller vogntoget ikkje kjem med.

Stein-Inge Larsen seier han like sidan 1999 har jobba for å få nytt materiell og fleire avgangar.

– «Etne» er for gammal for tungtransport. Vi står ofte att fordi ho er full, og misser du ei ferje kan det vere halvannan time til neste. Vi har eit trekantsamband med ei ferje som er slik at vi ofte må rygge om bord, og det er trafikkfarleg. I tillegg er frekvensen for dårleg. Det burde vore fleire avgangar, ikkje minst om kvelda­ne, seier Larsen.

Sjåførane slit

Styreleiaren i transportselskapet på Byrknes seier situasjonen slit på sjåførane. Dei har stramme tidsfristar å halde når dei skal levere på kontinentet.

– I dag er det slik at ei last med fisk skal leverast i Spania til eit bestemt klokkeslett. Marginane er så knappe at misser du ferja 20 minutt etter at du har starta frå Byrknes, så slit du med å få lasta fram tidsnok.

Larsen ser fram til øyane vest i Gulen får fastlandssamband med brua over Brandangersundet neste år, men trur ikkje problema er over for det.

– Nei, vi er framleis avhengige av å krysse Fensfjorden frå Sløvåg til Leirvåg. Det blir for langt å køyre rundt til Matre.