Herleiv Halland var Vestlandets mest etterspurde intervjuobjekt i går ettermiddag. Frå radiostudio og tv-intervju på NRK Hordaland bar det rett til direktesending hos TV Hordaland, der Bergens Tidende hukar tak i han i sminkerommet.

Halland er 48 år, tannlege på Landås, med hytte på Mjølfjell. Far hans bygde hytta i 1960, og aktivisten i han vakna då han forstod at Forsvaret ville bruke feriestaden hans til NATO-bombefelt.

— Når du blir klar over kva uvesen som er i ferd med å kome innover hyttetaket og regionen, så må du rett og slett reagere. Det er naturleg, seier Halland til BT.

Pasientane måtte vente

Etter at han fekk tips i fjor haust om Forsvaret sine planar for området, har han brukt fleire timar kvar einaste dag på motstandskampen. Og pasientane har stadig måtte vente til tannlegen har tatt endå ein telefon eller tre.

— Eg skjønte tidleg at dette var alvorleg, og var innstilt på å jobbe. Eg har aldri gjeve opp, sjølv om det har vore tungt nokre dagar. Men utan å stå på heile tida, oppnår ein heller ikkje resultat, seier sjefsaktivisten.

I september møttest hytteeigarar i området, og bestemte seg for å arbeide mot planane.

— Forsvaret har vore på Mjølfjell i mange år, og vi er vande med store styrkar og smell i dalen innimellom. Men bombefelt for jagarfly og øvingshelikopter betyr at sikringssona ville blitt utvida, og det ville vore store hinder for ferdsel i området inntil 25 veker i året.

- Vi er mange

5. februar i år vart «Interessegruppa mot flybombing i Mjølfjell skytefelt» oppretta». Brukarar og særinteresser i området vart breitt representerte.

— Det var hyttefolk, næringsdrivande, jordbrukarar, grunneigarar, Voss naturvernlag. Vi er mange som har jobba med denne saka, seier Halland.

Ei endå breiare mobilisering i regionen var under planlegging. Det vart ikkje nødvendig. I går kom gledesmeldinga frå departementet - overraskande nok.

— Forsvaret var bestemt på å gjennomføre planane berre for 14 dagar sidan, og statssekretær Gunnar Helø gjorde det klart at dei ikkje ville ta omsyn til at formannskapet på Voss nei. Samtidig har forsvarsministeren sagt at ho vil lytte til bygdefolk. Signala var motstridande.

Må heim og rydde

At UNESCO gjorde det klart at bombefelt er uforeinleg med å få Geirangerfjorden og Nærøyfjorden inn på verdsarvlista, trur han er ein viktig årsak. Dessutan at kommunestyret på Voss samrøystes gjekk mot planane førre veke.

— At til og med Høgre og Framstegspartiet stemte nei, veg nok tungt.

— Og no tek du fri og dreg på hytta?

— Skulle gjerne tatt ein tur i helga. Men denne kampen har gått framfor alt det siste halvåret. Huset flyt av utklipp, notatar og kart, fortel Herleiv Halland

Som skal heim for å rydde.

ENDELEG: Sidan Herleiv Helland var fem år, har han vore mykje på familiehytta på Mjølfjell. Det siste halvåret har han stått i spissen for protesten mot Forsvarets planar om bombefelt i området. No er det like før han skal i studio i TV Hordaland, og fortelje kor glad han er for at planane er skrinlagde. FOTO: KNUT EGIL WANG.