Denne uken er de nordiske barneombudene samlet i Oslo, der tannhelsetjenesten tar opp nettopp dette spørsmålet til bred gjennomgang på en to dagers nordisk temakonferanse.

– Tannhelsetjenesten har, som alle andre, meldeplikt ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep mot barn, men erfaringen i hele Norden er at altfor få tannleger oppfyller kravet, sier barneombud Reidar Hjermann til NTB.

Han sier tannhelsepersonell nå er svært positive til å bidra, og tror vi med dette står overfor en revolusjon i kampen mot omsorgssvikt.

Unik mulighet

Ifølge Hjermann står det like ille til i alle de nordiske land når det gjelder tannhelsetjenestens manglende årvåkenhet mot tegn til omsorgssvikt og overgrep. Men ombudene er samstemmige i at tiden nå er inne til å be de nasjonale myndigheter om å innskjerpe helsetjenestens rapporteringslikt.

– Tannlegene har en unik mulighet til å få nærkontakt med alle barn. De får oversikt over skader i munn-, ansikts— og halsregionen. De fleste fysiske overgrep foregår mot øverste del av kroppen, sier Hjermann.

Men også mindre iøynefallende tegn kan signalisere overgrep og omsorgssvikt. Tannlegene ser barnets oppførsel, f.eks. frykt for å få «voksne opp i ansiktet», og de kan registrere fravær fra tannlegetimene.

– Dårlig tannhygiene kan for eksempel være et klart tegn på at barnet ikke følges skikkelig opp hjemme, sier Hjermann.

Etterlyser rutiner

De nordiske barneombudene etterlyser klare rutiner for å følge opp barn som ikke møter til tannlegetimene. Massiv tannråte skal tolkes som uttrykk for alvorlig forsømmelse inntil det motsatte er bevist.

Ifølge Hjermann oppfordrer barneombudene myndighetene til å understreke tannhelsetjenestens meldeplikt i alle nasjonale planer som omhandler bekjempelse av overgrep mot barn. Nasjonale myndigheter må se til at tannhelsetjenestens meldeplikt praktiseres.

Dette ansvaret må også være obligatorisk i utdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell. Perspektivet må også bygges inn i alt tverrfaglig samarbeid. Faglig spisskompetanse må utvikles, vedlikeholdes og gjøres tilgjengelig.

– Tannhelsepersonell har et stort og uutnyttet potensial for å forebygge og avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn. For meg er det en gåte at vi ikke har sett det før. Til og med jeg, som har vært barneombud i mange år, oppdaget ikke hvor viktig dette er før etter to-tre år, innrømmer Reidar Hjermann overfor NTB.