Hordaland fylkeskommunes miljøpris for 2003 er tildelt Herleiv Halland fra Bergen for innsatsen for å stanse forsvaret sine planer om bombefelt for fly og helikopter i Mjølfjell skyte— og øvingsfelt.

— Dersom forsvaret hadde gjennomført planene om skyte- og øvingsfelt på Mjølfjell, ville det hatt store negative ringvirkninger for flere kommuner med stor turistnæring og viktige rekreasjonsområder for hordalandsinnbyggerne, sa leder i kultur- og ressursutvalget Georg Indrevik da han overrekte prisen til Halland under fylkestinget sitt møte i Bergen i dag.

Satte saken på dagsorden

Han la til at fly- og bombeaktiviteten ville få innvirkninger på Granvin, Ulvik, Eidfjord og Aurland, og at det ville være til hindre for Vestlandsfjordene sitt kandidatur til UNESCOs liste over verneverdige verdensarv.

Herleiv Halland, som bor i Bergen og har hytte på Voss, har vært en av frontfigurene i mobiliseringen mot bombefeltet, og var blant de første som satte saken på dagsorden.

— Halland er et forbilde på hvordan privatpersoner kan la seg engasjere når man ser at noe negativt er i ferd med å skje med verdier som man setter pris på. Med stor iver og mye kunnskap har han møtt forsvaret, politikere og presse. Med engasjementet sitt la han grunnlaget for en bred oppslutning, lokalt og regionalt, for å verne dette unike området for fremtiden, sa Indrevik.

Han la til fylkespolitikerne var enstemmige i avgjørelsen om at Halland skulle vinne miljøprisen for 2003.

Det er trettende gang Hordaland fylkeskommune deler ut miljøprisen, som er på 35.000 kroner.

<b>HEDRET:</b> Herleiv Halland ble tildelt fylkets Miljøpris i dag. Han fikk prisen av leder i kultur- og ressursutvalget Georg Indrevik.
ARNE NILSEN