• Alle gravide får invitasjon til å være med i undersøkelsen når de kommer til første ultralydundersøkelse. Det blir tatt blodprøve og et spørreskjema fylles ut.
  • Det blir også tatt blodprøve av far. Åtte av ti fedre sier seg villige til å delta hvis mor deltar.
  • Blodprøver fra mor, far og barn blir samlet i en biobank. Det betyr at man for første gang kan undersøke nærmere hvordan samspill mellom arv og miljø kan påvirke utviklingen av sykdom.