— Vi har fått melding om personskade, men foreløpig vet vi ikke hvor alvorlig det er, opplyser politibetjent Brynjulv Eide ved Voss lensmannskontor.

— Det er en semitankbil, men vi vet ikke hvilken last den fører, opplyser Eide. - Det er en jobb for brannvesenet å sikre lasten dersom det er nødvendig, legger han til.

Ulykken skjedde på E16 utenfor Silvestunnelen, i krysset ved Stalheimskleiva, på vei ned mot Gudvang.