En stor tank som skal ha inneholdt fiskeavfall, gikk i luften på industriområdet Skaganeset, ved Skogsvåg på Sotra.

Lokket på tanken ble sprengt av og falt ned.

— Her var det fare for at menneskeliv kunne gått tapt, sier innsatsleder Finn Martin Systad ved Askøy lensmannskontor.

Brannfarlig gass

Metangass som ble antent er trolig årsaken til at fiskeavfall eksploderte i Skogsvåg.

— Fiskesloet utvikler en brannfarlig gass ved forråtnelse eller gjæring. Vi jobber nå med en teori om at den er antent. Vi utelukker at gassen er selvantent. Hva som er tennkilden vet vi ikke ennå, sier lensmann Torgils Lutro ved Fjell og Sund lensmannskontor.

Politiet utelukker at noen har vært uforsiktig med en sigarettsneip eller annen ild. Det er heller ikke mistanke om at noen har gjort noe ulovlig.

— Lossingen foregår i lukkede rør. Det er mer nærliggende at det er oppstått en gnist ved mekanisk aktivitet i arbeidet på ulykkesstedet. Det kan være så enkelt at metall har kommet borti metall, sier Lutro.

Politiet etterforsker saken videre. Krimteknikere har prøver av fiskesloet og vil trolig være til stede når tanken tømmes.

— Vi har hatt en god dialog med firmaet som driver dette. Både rutiner og anlegget ser bra ut, sier Lutro.

Losset fiskeavfall

Politiet ser svært alvorlig på saken.

— Det var folk på den ene siden av tanken, men heldigvis landet lokket på den andre siden, der det ikke var mennesker, sier han.

Ulykken skjedde i forbindelse med at en båt losset fiskeavfall. I det mannskapet skulle skifte fra en tank til en annen ombord på båten, eksploderte det i den store tanken på land i luften.

— Vi skal gå grundig igjennom dette for å finne ut hva som har skjedd. Krimteknikere er på vei og Arbeidstilsynet er blitt varslet, sier Systad.

Trykkbølge

Politiet fikk melding klokken 07.50 fra folk i området som hørte et høyt smell da tanken gikk i luften.

— Jeg satt i en lastebil på andre siden av industriområdet. Plutselig hørte jeg et voldsomt smell, sier lastebilsjåfør Torkjell Øvsthus til bt.no.

Han forteller at han befant seg 70 meter fra eksplosjonen, men at trykkbølgen likevel opplevdes som svært kraftig.

— Den tok fatt i hele lastebilen. Den ristet, sier han.

Øvsthus forteller at det etter smellet ble helt stille.

Sikrer området

Det er lokket på tanken som har gått i luften. Tanken skal ha et volum på 1300 kubikkmeter.

— Vi vet ikke hvorfor tanken har gått i luften, men det er høy sannsynlighet for at det har oppstått overtrykk fra innsiden, sier lensmann i Sund, Torgils Lutro.

— Vi vet ikke så veldig mye mer enn det ennå, men er på plassen og sikrer området, sier Lutro.

Lekkasje etter eksplosjonen

Han sier at ingen skal ha blitt skadet i ulykken, men at en bil i området skal ha blitt påført skader. Ifølge lensmannen skal det heller ikke være fare i området nå etter ulykken.

Lensmannen opplyser at en båt drev lossing av fiskeavfall da eksplosjonen skjedde. Tanken inneholdt 400 kubikkmeter med fiskeavfall da den eksploderte og lokket falt av.

— Det har skjedd et eller annet under lossingen som har gjort at tanken eksploderte, men vi vet ennå ikke hva, sier Lutro.

Det var tank- og brønnbåten Haugbas, som driver frakting av fiskeavfall fra oppdrettsanlegg, som drev lossing da det smalt.

Lensmannen forteller at fiskeavfall skal ha lekket fra tanken etter eksplosjonen.

— Det har imidlertid blitt fanget opp av en sikringsmur rundt tanken. Båten suger nå opp igjen fiskeavfallet, sier Lutro.

Han understreker at fiskeavfallet ikke er farlig på noen måte.

- Ingen Sløvåg-reprise

Konrad Sekkingstad er daglig leder i Sekkingstad AS, som er nærmeste nabo til industriområdet eksplosjonen skjedde på. Tanken og området tilhører firmaet Tank og Massetransport AS.

Han sier det har vært en eksplosjon uten gass.

— Dette er ingen Sløvåg-reprise. Det er fullstendig gassfritt og det er ikke snakk om noen utslipp til ytre miljø. Det var heller aldri noen brann eller branntilløp etter eksplosjonen, sier Sekkingstad.

Han forteller at lokket på tanken har falt ned på siden av tanken, der det skadet en parkert bil.

Område sperret av

Daglig leder i Tank og Massetransport, Ole Haugland, sier også at det ikke er noen miljøfare.

— Det er i så måte det positive med det som har skjedd, sier han.

Ifølge Haugland ble tanken brukt til mellomlagring av fiskeensilasje, som er biprodukter fra lakseslakteri.

«Skaden er under kontroll og opprydding starter umiddelbart. Uhellet får små og ingen konsekvenser for videre drift selskapet. Omliggende bedrifter er ikke skadelidende og drifter som vanlig» skriver Haugland.

Ifølge pressemeldingen skal solide, godkjente sikkerhetsordninger ha hindret utslipp til sjø, luft og land. Årsaken til uhellet er foreløpig ukjent.

«Det viktigste ved en slik hendelse er at ingen personer ble skadet. De materielle skadene begrenser seg i all hovedsak til tanken som eksploderte» heter det i pressemeldingen.

TORKJELL ØVSTHUS (MMS)