Frank Tandberg var i forrige uke i Oslo byrett, tiltalt etter den såkalte "kidnapper-paragrafen" etter at han i 1995 skal ha holdt to 16 år gamle jenter i skjul og unndratt dem fra foreldrenes omsorg.

Tandberg nektet straffskyld, men Oslo byrett finner det bevist at Tandberg bevisst villedet politiet og jentenes foreldre med hensyn til opplysninger om hvor jentene befant seg. Tandberg skal ha sagt både til politiet og jentenes foreldre at han ikke visste hvor jentene var, til tross for at de bodde hjemme hos ham.

Jentene rømte hjemmefra, og var savnet i fem dager. Jentene forklarte at de kom og gikk som de ville, og at det ikke var snakk om at de ble holdt tilbake i Tandbergs hus mot sin vilje. Tandberg, som da var 35 år, var forlovet med den ene 16-åringen.

Retten finner det utvilsomt at Tandberg var klar over at de to jentene ikke hadde tillatelse til å bo hos ham i flere dager, og at han måtte ha forstått at dette skapte stor belastning for foreldrene. Selv om Tandberg var forlovet med den ene jenten, mener retten at aldersforskjellen mellom de to gjør at Tandberg utvilsomt burde ha vist mer ansvar.

Aktor la ned påstand om 120 dagers betinget fengsel for Tandberg, men retten mener at siden det har gått syv år siden forholdene skjedde, er en bot på 4000 kroner en passende straff.