Det er tamilene som først får dette tilbudet. På en nettadresse kan brukerne med utgangspunkt i bilder finne oppslagsord på tamil, engelsk, bokmål og nynorsk. I Sverige finnes liknende ordbøker på nettet for en rekke minoritetsspråk, og det er planer om å utvikle en liknende serie på norsk.

Ordbokprosjektet har fått navnet Lexin. Det er HIT-senteret (senter for humanistisk informasjonsteknologi) ved Universitetet i Bergen som har utviklet ordboken, etter oppdrag fra det nasjonale Læringssenteret.

Det er lagt stor vekt på at nettstedet skal være enkelt å bruke. Det skal ikke være nødvendig med særlige forkunnskaper i norsk for å ha nytte av det. Det skal også være til nytte for personer med begrensede leseferdigheter. Utviklerne har også lagt vekt på dagligdagse ord, og ord og uttrykk som innvandrere har bruk for når de skal finne seg til rette i det norske samfunnet.

I Sverige er de nettbaserte ordbøkene publisert for en rekke språk. Svenskene har også laget vanlige trykte ordbøker for noen av språkene. Det samme kan komme til å skje i Norge.