ARNE COLLIANDERarne.colliander@bt.no Onsdag var han innkalt til forsvarskomitien på Stortinget for å gjøre rede for hvilke konsekvenser regjeringens langtidsplaner for Forsvaret innebærer for Sjøforsvaret.— Jeg vil ikke gå i detaljer om hva vi snakket om. Det er likevel ingen hemmelighet at jeg fremmet mitt syn på at regjeringen planlegger et sjøforsvar uten MTB-er, sier admiral Kjell-Birger Olsen til Bergens Tidende. Uenig Admiralen har ikke lagt skjul på at han er uenig i både forsvarssjefens og regjeringens vurdering om å utelate MTB-ene i fremtidens Sjøforsvaret. Olsen mener det må bevilges penger til å bygge seks til åtte nye MTB-er av samme type som hurtiggående KNM "Skjold".- Akkurat som en vaktmester må Sjøforsvaret ha en verktøykasse for å gjøre jobben sin.I vår verktøykasse må det være både fregatter og MTB-er, understreker Kjell-Birger Olsen.Uten MTB-er innfrir vi ikke kravene om tilgjengelighet og tilstedeværelse langs kysten vår, mener han. Kommenterte ikke - Hva sa forsvarskomitiens medlemmer om ditt syn?- Dette var et møte der medlemmene noterte og registrerte, men ikke kommenterte. Forsvarskomitien var ellers opptatt av konsekvensene av å legge ned kystfortene, opplyser kontreadmiralen.Forsvarssjef Sigurd Frisvold skal ikke være spesielt begeistret over at Sjøforsvarets øverstkommanderende tydelig tilkjennegir et annet syn enn hans eget i MTB-saken. Ingen munnkurv - Jeg har hele tiden sagt at vi må ha MTB-er. Det vil jeg fortsette med frem til Stortingets behandling av regjeringens langtidsproposisjon i neste måned. Ingen har bedt meg tie med disse synspunktene, understreker den frittalende generalinspektøren for Sjøforsvaret.- Hvordan vurderer du mulighetene for å få et stortingsflertall med på å bygge nye MTB-er?- Jeg vil ikke spekulere, men må medgi at jeg er spent. Jeg har registrert at politikere fra flere partier har uttrykt støtte til MTB-ene, men vil ikke forskuttere noe, sier Kjell-Birger Olsen.Forsvarskomiteens innstilling blir lagt frem 6. juni. En uke seinere skal Stortinget behandle det mange oppfatter som det viktigste forsvarspolitiske spørsmålet på svært mange år.

Les også: Skal testes av USA