• Forskere fra Universitetet i Oslo gikk gjennom politiets lister over overdosedødsfall for perioden 2005-2007.
  • I 2007 var 62 av dødsfallene uten opplysninger om illegale rusmidler. Det samme var tilfellet for 24 dødsfall i 2005 og 25 dødsfall i 2006.
  • Maksimalt kunne 58 prosent av dødsfallene i Oslo i 2007 knyttes til heroin. Tilsvarende andel utenfor Oslo dette året var 62 prosent.
  • KILDE: Artikkelen «Overdosestatistikk — et komplisert regnskap».