Tallene fra Hordaland politidistrikt viser at politiet på langt nær klarte å opprettholde samme nivå som i 2009 i jakten på sex-kundene.

— En av hovedgrunnene er at vi ikke har hatt like mye ressurser til denne delen av arbeidet, sier Are Sangolt, leder for Exit-gruppen, politiets spesialgruppe mot prostitusjonsmarkedet i Bergen.

Kundejakt ikke mål

Hordaland politidistrikt søkte om ekstra midler i 2010, men fikk avslag.

  • Dette er et ressursspørsmål. Jakten på sex-kunder krever en del overtidsmidler, sier Sangolt.

Han presiserer at det uansett aldri har vært et mål å ta flest mulig sex-kunder.

  • Målet har vært å få tak i halliker og menneskehandlere. Ofte er det en kort vei mellom kunder og bakmenn. Det å jakte på kundene har vært en brekkstang for å komme inn i prostitusjonsmiljøet, sier Sangolt.

Tallene fra Hordaland politidistrikt viser at Exit-gruppen hadde flere tunge menneskehandelsaker i fjor, selv om det også her er en nedgang fra året før.

Nedgang i Oslo

Oslo politidistrikt hadde også en nedgang i antall anmeldte sex-kunder fra 2009 til 2010.

  • Jeg stiller meg undrende til at politiet i startåret 2009 fikk ekstra midler til å ta sex-kundene, men at disse midlene nå er borte, sier politioverbetjent Øyvind Nordgarden ved Oslo politidistrikt.

Han poengterer at det uansett ikke er noe mål for politiet å ta flest mulig sex-kunder.

  • For oss er det viktig å signalisere at dersom man kjøper sex i Oslo, så er det en risiko for at vi kommer og banker på døren. Mye av vår innsats mot prostitusjonsmarkedet er likevel organisert på en måte som ikke nødvendigvis fører til at vi tar mange sex-kunder, sier Nordgarden.

Han nevner aksjoner mot huseiere som leier ut til personer som driver med prostitusjon, og aksjonen i julen der bakmenn for en spesiell nettside som annonserer for prostituerte, ble siktet for hallikvirksomhet.

Skremt bort kunder

Morten Ørn, politioverbetjent ved analyseavdelingen ved Bergen sentrum politistasjon, mener hovedgrunnen til nedgangen i tallet på anmeldte sex-kunder skyldes politiets kapasitet.

  • Det kan også tyde på at sex-kundene er blitt flinkere til å tilpasse seg forbudet. Vi håper jo også at forbudet kan ha virket slik at noen sex-kunder er skremt bort, sier Ørn.

Seniorrådgiver i justisdepartementet, Jan Austad mener at nedgangen ikke er dramatisk.

  • Da loven ble innført i 2009, var vi klar over at tallene ville kunne svinge fra år til år. Dette har vi også sett i Sverige, sier Austad.

Han mener det vil være naturlige svingninger alt ettersom hvilke arbeidsmetoder politiet bruker.

  • Aksjonen Oslo-politiet hadde i romjulen mot annonsører vil ikke gi så mange sex-kunder, men kan likevel være med på å ramme markedet på en effektiv måte, sier Austad.

Ikke ressurser

Statssekretær Astri Aas-Hansen i justisdepartementet er heller ikke bekymret over nedgangen i antallet anmeldte sex-kunder.

  • Nedgangen kan også skyldes at det faktisk er blitt færre kunder. Formålet med loven, var også at den skulle være et hjelpemiddel for politiet til å avdekke hallikvirksomhet og menneskehandel, sier Aas.

Hun mener uansett det blir feil av politiet å skylde på ressurser.

  • Politiet har fått økte midler og kan selv bestemme hvordan de vil bruke pengene, sier Astri Aas-Hansen.