BAK NYHETENE

DET ER FÅ TING lokalpolitikere kan regne som sikrere enn at enhver trussel om skolenedlegging vil vekke foreldrenes harme og nærmiljøets engasjement. Men når Fyllingsdalen risikerer å miste flere enn hver fjerde elev i grunnskolen de neste åtte årene, er det mange som vil finne støtte hvis de mener det må få konsekvenser for skolene i bydelen.

Som skolebyråden sier: Dette er vanskelig. Og det er ikke bare foreldre og skoleelevers engasjement som gjør det vanskelig. Det er ingen lett oppgave å spå om fremtiden. Det har historien mange gode eksempler på. Også den nære bergenske skolehistorie.

FOR TEMMELIG nøyaktig to år siden la daværende skolebyråd Hans-Carl Tveit frem Bergen kommunes skolebruksplan for perioden 2007-2016.

Der ble det lagt opp til nedlegging av Indre Arna skule, Krohnengen skoles avdeling Eventyrskogen, Løvås skole og Skinstø grendaskole. Fremtiden til Riple skule skulle vurderes og minst en skole skulle legges ned i Årstad. Der blinket varsellampene sterkest for Kronstad.

Går vi tilbake til 2003 vil vi finne artikler om engasjerte foreldre som slåss mot nedleggingstrusselen på Fridalen skole.

NÅ VISER prognosene elevtallsvekst på over 14 prosent, og Årstad bydel vil trenge hver eneste skoleplass de kan finne i årene fremover. Noen ny skole er ikke på trappene. Det kan være en og annen skolepolitiker som puster lettet ut over at alle skolene i Årstad fikk bestå.

Ser vi på Fyllingsdalen var det Seljedalen skole som var på randen av nedleggelse for bare fem år siden. Nå sier prognosene at det er den eneste skolen i Fyllingsdalen som kan forvente stabilt elevtall fremover.

DET ER SOM SAGT vanskelig å spå om fremtiden, men det er ikke til å unngå når fremtiden skal planlegges. Da må vi kunne stole på prognosene – for prognosene er tallene som teller.