– Fronten på lokomotivet er ikke utformet slik at det er godt egnet til å pløye seg gjennom snø, fordi plogen er integrert i karosseriet. Forutsetningen for å kjøre dette toget på Bergensbanen, er at Jernbaneverket brøyter skikkelig, sier Øystein Aslaksen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Problemet oppstår ifølge Aslaksen særlig når 73-toget, som i dagligtale kalles Signatur, kjører inn i snøfonner.

Se fersk video fra ulykkestoget.

Mister tyngde

– Da kan det pakke seg snø mellom karosseriet og skinnegangen, slik at det blir mindre trykk på hjulene. Toget er lettere og raskere enn eldre modeller, og ikke beregnet på snøbrøyting. Når tyngden forsvinner fra hjulene, kan lokomotivet bli løftet opp. Det gjør det mer utsatt for avsporing enn eldre tog, sier Aslaksen.

Direktør Grete Myhre i Statens Havarikommisjon for Transport sier til bt.no at Signatur-togenes egenskaper i snøvær ikke tidligere har vært et tema ved uhell eller ulykker.

– Men denne gangen blir det et sentralt tema. Vi vil særlig undersøke plasseringen av plogen, og om snøen har pakket seg mellom toget og plogen, sier hun. Kommisjonen mener toget trolig har kjørt inn i et ras.

I mars i fjor advarte direktør Steinar Killi i Jernbaneverket mot Signatur-togene.

Til NRK sa han at togene rett og slett ikke var solide nok, og at det kunne bli aktuelt å nekte NSB å bruke dem.

– Togene godkjent

NSB avviser problemstillingen.

– Så lenge togene er godkjent både av Jernbanetilsynet og Jernbaneverket, og så lenge Jernbaneverket tar ansvar for skikkelig brøyting, så er ikke det noen aktuell diskusjon for oss. Vi forutsetter at ekspertisen vet hva den driver med, sier informasjonsdirektør Preben Colstrup i NSB til bt.no.

Forbundsleder Aslaksen sier Jernbaverket er nokså flinke til å brøyte.

– Det er blitt bedre etter at Signatur-togene kom. Rutinene er gjennomgående greie. Men det er viktig at de også overvåker rasutsatte områder. Togene er ikke bare utsatt for snøfonner og snøras, men også jord— og steinras, sier han.

RUNE NIELSEN
JO HJELLE
RUNE NIELSEN