• Forurensningen i Bergen gir nå så store problemer at noe må gjøres straks. Vi kan ikke gå en ny vinter i møte med en slik luftkvalitet.

Det mener Venstres gruppeleder Anders Skoglund i en kommentar til de siste dagers debatt om luftkvaliteten i Bergen.

— Vennlige oppfordringer til bilistene om å bytte til piggfrie dekk har ikke gitt gode nok resultater. Her må avgiftspisken svinges! Det viser seg at det nok er det eneste effektive virkemidlet, sier Skoglund.

Han mener at bystyret gjorde en stor tabbe ved å stemme mot Venstres forslag om å innføre veiprising. Han synes også at barnetakster på bussen og ordningen med at biler med registreringsskilt med partall og oddetall vekselvis får kjøre innenfor bompengeringen, er tiltak som seriøst må vurderes.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen reagerer på sin side på gårsdagens utspill fra SV.

— De krever strakstiltak, men et par av forslagene de har kan ikke løses som strakstiltak, sier Iversen.

Hun tenker blant annet på å hindre halvparten av bilistene å kjøre på spesielt forurensende dager, vekselvis dem med nummerskilt som ender på par- og oddetall. Hun mener dette trenger mer utredning for å hindre at viktig transport blir stoppet.

Når det gjelder barnebillett på bussen, viser hun til at en arbeidsgruppe har vurdert det. Det fikk frem at det vil kreve store investeringer i nye busser og ekstramannskaper, som skal brukes bare noen få dager i året, på svært kort varsel.

Fra Arbeiderpartiets Arne Jakobsen etterlyser Iversen konkrete forslag.

— Han må slutte å komme med tomme ord, sier hun, og viser til at Arbeiderpartiet i fjor høst sa nei til å bruke varierende takster i bompengeringen.

— Han ber meg om å snakke med parkeringsselskapet og busselskapene. Da utfordrer jeg Jakobsen: Om hva?