Torgallmenningen er blitt byrådets aller siste mareritt. De omstridte søylene i byens storstue, som kunstneren Bård Breivik har formet, er feilkonstruerte. For å unngå katastrofen må det i første omgang monteres to stålbånd på samtlige 24 søyler. Men dette er bare en midlertidig løsning.

Monterte hetter

— Det er ikke tvil om dette har utviklet seg til en stor skandale. Vi kan ikke leve med de midlertidige løsningene. Estetisk er det helt uholdbart. Derfor må vi ta steget fullt ut og skifte alle søylene, sier byråd for byutvikling Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende.

Kunstneren Bård Breivik har akseptert den midlertidige løsningen, men innen utgangen av 2005 forlanger Breivik at den midlertidige sikringen er fjernet til fordel for en permanent løsning. Breivik mener en utskiftning av alle søylene er det eneste akseptable.

Det er tidligere montert hetter på søylene for å unngå at vann trenger inn i kjernen. Disse tiltakene har ikke vist seg tilstrekkelige. Målinger, som Norconsult har gjort, avdekker stadig flere riss og sprekker i søylene. Rissene utvides, enkelte går fra topp til bunn på søylene, og det er og funnet riss som går helt inn til søylenes stålkjerne.

Sprekker fra topp til bunn

— Vi går inn for å montere stålbåndene for å unngå at større biter av søylene faller ut og skader folk, sier Johnsen.

Norconsult har i en av sine rapporter lansert et worst-case der søylene sprekker i to fra topp til bunn.

Ifølge Norconsult er det gjort flere alvorlige feil ved konstruering og montering av granittsøylene som alle har bidratt til riss og sprekker. Dessuten har granitten spesielle egenskaper som gjør den utsatt for riss.

  • Bruken av epoxy i mellomrom mellom granitt og stålstag, kan gi strekkspenninger som fører til sprekker.
  • Stålstagene er for dårlig forankret i endene. Noe som gir spenninger i søylene.
  • Under sveisingen ble stålstagene utsatt for høy varme som gir spenninger.
  • Temperaturforskjeller «..for eksempel sol med påfølgende regnskyll i Bergen..» kan være direkte årsak til sprekkene.
  • Bruk av trykkluftbor da hullene til stålstagene ble boret, skaper mikroriss og dermed økt risiko for rissdannelser.
  • Innebygde spenninger i granitten.

Ender med søksmål

Bergen kommune har allerede hatt betydelige utgifter til utredninger, målinger og oppsetting av hetter. I tillegg kommer utgiftene til stålbåndene på 175.000 kroner.

— Vi skal ha erstatning for alle de utgifter vi har hatt. I tillegg forlanger vi at søylene skiftes ut, uten at det belaster kommunale budsjetter, sier Nils Arild Johnsen.

Kommunens utgifter så langt nærmer seg en million kroner. Bård Breivik AS fikk nærmere seks millioner kroner for levering og montering av de 24 søylene som nå må skiftes ut. Det blir neppe billigere å erstatte dem med nye.

Spørsmålet om hvem som skal betale for fadesen blir ganske sikkert advokatmat. For verken rådgivende ingeniør, forsikringsselskap eller Bård Breivik AS erkjenner noe erstatningsansvar.

FÅR BEIN Å GÅ PÅ: Bård Breivik og Bergen kommune tar nå skrittet fullt ut og fjerner de 24 såkalte Barbiebeina.
Foto: Rune Nielsen